Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης
Καθαρή Πορεία - Γιάννης Δημητριάδης - Για τον Πόρο που όλοι ονειρευόμαστε!

Φίλες και φίλοι,

Πλησιάζοντας στις εκλογές της 8ης Οκτωβρίου, ο συνδυασμός μας είναι έτοιμος για την εκλογική αναμέτρηση, καθώς και για την συνέχιση του έργου της δημοτικής μας αρχής την ερχόμενη πενταετία.

Στις εκλογές αυτές ζητάω και πάλι την ψήφο σας, προκειμένου να συνεχίσουμε για 3η θητεία μαζί με τους συνεργάτες μου το έργο που ξεκινήσαμε το 2014.
Ένα έργο που σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και διακρίνεται από σοβαρότητα, σχεδιασμό και αποτελεσματικότητα.

Στις ενότητες της ιστοσελίδας μας μπορείτε να δείτε τους υποψηφίους και το Πρόγραμμα του συνδυασμού μου στο οποίο ενσωματώνεται και ο απολογισμός του έργου μας.

Το Πρόγραμμα αναλύεται σε 4 θεματικές ενότητες (Δήμος, Υποδομές, Περιβάλλον, Κοινωνία) και 16 υποενότητες, η κάθε μία από τις οποίες διαρθρώνεται σε τέσσερα σκέλη:

1) σύντομη υπενθύμιση της κατάστασης που παραλάβαμε το 2014,
2) σύντομη υπενθύμιση των πεπραγμένων της περιόδου 2014-2019,
3) αναλυτική παρουσίαση των πεπραγμένων της περιόδου 2019-2023 και
4) προγραμματικές δεσμεύσεις για την περίοδο 2024-2028.

Όσοι παρακολουθούν την δραστηριότητα του Δήμου είναι εύκολο να διαπιστώσουν ότι το Πρόγραμμα αυτό δεν είναι τίποτα περισσότερο από το Πρόγραμμα Δράσεων του Δήμου όπως είναι διαμορφωμένο σήμερα.

Δεν πρόκειται δηλαδή για μια λίστα ευχών ή αόριστων υποσχέσεων, αλλά για ένα επίσημο Πρόγραμμα που βρίσκεται σήμερα υπό πλήρη υλοποίηση.

Γι΄ αυτό και το δίλημμα τον εκλογών είναι απλό και σαφές: «Πρέπει να συνεχιστεί το πρόγραμμα αυτό;». Αυτό καλούνται να αποφασίσουν οι ψηφοφόροι στις 8 Οκτωβρίου!

Το Πρόγραμμα παρουσιάζεται σε συνοπτική εκδοχή για όσους επιθυμούν μια γενική και σύντομη πληροφόρηση, αλλά και αναλυτικά για όσους ενδιαφέρονται για τις λεπτομέρειες και θέλουν να διαθέσουν τον αναγκαίο χρόνο να τις μάθουν.

Καλή ανάγνωση!

Γιάννης Δημητριάδης - Σοβαρότητα, σχεδιασμός, αποτελεσματικότητα!

Εγκαίνια Εκλ. Κέντρου


Ομιλία στο Λεμονοδάσος


Ομιλία στο Π. Φάληρο


Καθαρή Πορεία - Γιάννης Δημητριάδης - Για τον Πόρο που όλοι ονειρευόμαστε!
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading
 • loading