Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για την δημοτική περιουσία

Τι παραλάβαμε το 2014:

Η περιουσία του Δήμου Πόρου ήταν παρατημένη, τα δημοτικά κτήρια (μηδενός εξαιρουμένου) είχαν αυθαίρετες κατασκευές ή/και αυθαίρετες χρήσεις, ορισμένα ακίνητα είχαν εκκρεμή ιδιοκτησιακά και νομικά ζητήματα και κάποια σημαντικά ακίνητα που ο Δήμος τα αντιμετώπιζε ως δικά του (Γηροκομείο, ΠΙΚΠΑ, Αγ. Στέφανος) διαπιστώθηκε ότι στην πραγματικότητα δεν του ανήκουν. Επιπλέον, αρκετά «εμπορικά» δημοτικά ακίνητα ήταν αναξιοποίητα, την στιγμή που ο Δήμος νοίκιαζε άλλα ακίνητα από ιδιώτες για να στεγάσει Υπηρεσίες του (Πολεοδομία, Νηπιαγωγείο, γραφείο Δ.Λ.Τ.). Τέλος, επί χρόνια ο Δήμος επέτρεπε σε μισθωτές του να μην καταβάλλουν ενοίκια, δημιουργώντας μη - αντιστρέψιμες καταστάσεις μεγαλοοφειλετών και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Κάναμε απογραφή της περιουσίας του Δήμου και συνάψαμε συμβάσεις με δικηγόρους και μηχανικούς για το ξεκαθάρισμα της δημοτικής περιουσίας, τακτοποιήσαμε όλες τις αυθαιρεσίες, κάναμε τις απαιτούμενες ενέργειες για να περιέλθει στον Δήμο η χρήση των κτηρίων «Γηροκομείου» και «ΠΙΚΠΑ» και καταφύγαμε στην δικαστική οδό για όλες τις υποθέσεις ιδιοκτησιακών αμφισβητήσεων.

Μεταστεγάσαμε το Δ.Λ.Τ., το 1ο Νηπιαγωγείο και την Πολεοδομία σε δημοτικά ακίνητα που παρέμεναν αναξιοποίητα, εγκαταστήσαμε στο κτήριο «Γηροκομείου» το Π.Π. Ιατρείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το 1ο Νηπιαγωγείο, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο και το δημοτικό Φυσιοθεραπευτήριο και διενεργήσαμε διαγωνισμούς για την εκμίσθωση των καταστημάτων της δημοτικής αγοράς.

Επισκευάσαμε τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα οχήματα του Δήμου, αγοράσαμε νέα οχήματα και διενεργήσαμε διαδικασίες εκποίησης ή καταστροφής άχρηστων υλικών απαλλάσσοντας το εργοστάσιο του Βιολογικού και το κτήριο του «Γηροκομείου» από σαβούρα δεκαετιών.

Επιδιώξαμε την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την παραχώρηση χρήσης χώρων του Κ.Ε. Πόρος στον Δήμο.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα προχωρήσουμε στο ιδιοκτησιακό ξεκαθάρισμα των κτηρίων Γηροκομείου και πρ. ΠΙΚΠΑ και της έκτασης του Αγ. Στεφάνου» και πετύχαμε την παραχώρηση του κτηρίου πρ. ΠΙΚΠΑ στον Δήμο για 25 χρόνια με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας (21.10.2019) και στην συνέχεια κάναμε τις ακόλουθες ενέργειες για την αξιοποίηση του κτηρίου:

- Παραχωρήσαμε το ισόγειο του κτηρίου στον Σύλλογο Συγγενών και Φίλων Αμεα «Αγ. Κήρυκος», ανταποκρινόμενοι σε αίτημά του (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 87/28.7.2020)
- Αναθέσαμε και παραλάβαμε Μελέτη κόστους 20.000€ για την ανακαίνιση του κτηρίου και την δημιουργία δομής φιλοξενίας ΑΜΕΑ στο ισόγειο.
- Υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» ύψους 575.000€ ώστε το κτήριο να αποκτήσει τις προδιαγραφές στέγασης της δομής (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 76/2021).
- Αναθέσαμε παροχή υπηρεσίας κόστους 24.800€ για την ωρίμανση της πρότασης (αδειοδότηση, σύμφωνες γνώμες Υπηρεσιών).

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση και θα υλοποιήσουμε τις μελέτες αναβάθμισης όλων των δημοτικών κτηρίων, με κυριότερο το εμβληματικό έργο της ανάπλασης της δημοτικής αγοράς» και κάναμε ακριβώς αυτό!

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα συνεχίσουμε τη συστηματική διεκδίκηση αναξιοποίητων χώρων του Κ.Ε.Πόρος, η οποία θεωρούμε ότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προοπτικές ανάπτυξης για τον Πόρο» και κάναμε ακριβώς αυτό! (αναλυτικά βλ. στην Ενότητα «Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη – Παιδεία και Νέα Γενιά»).

Συνεχίσαμε τις χρονοβόρες ενέργειες για την παραχώρηση στον Δήμο του κτηρίου «Γηροκομείου» και της έκτασης του Αγ. Στεφάνου.

Αναθέσαμε μέσω προγραμματικής σύμβασης με το Δίκτυο Συνεργασίας Νήσων Π.Ε. Αττικής, την σύνταξη στατικής, γεωτεχνικής και Η/Μ μελέτης για την ανάπλαση του κτηρίου της δημοτικής αγοράς και σήμερα είμαστε σε αναμονή της έγκρισης της αρχιτεκτονικής του μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Προβήκαμε στην ανακαίνιση και στον ελαιοχρωματισμό του Δημαρχείου και εγκαταστήσαμε στο ισόγειό του τις Τεχνικές και τις Διοικητικές Υπηρεσίες του Δήμου.

Υποβάλαμε προτάσεις στο Πρόγραμμα Α. Τρίτσης για τον πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο 13 δημοτικών κτηρίων και για την συντήρηση και επισκευή όλων των σχολικών κτηρίων και των αύλειων χώρων τους.

Συντάξαμε μελέτη, εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση και υλοποιούμε σήμερα το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης της Χατζοπουλείου δημοτικής βιβλιοθήκης.

Καταγράψαμε και δηλώσαμε στο Κτηματολόγιο και στο Ε9 την δημοτική περιουσία και αναπτύξαμε περαιτέρω την ιδιόχρηση των δημοτικών ακινήτων μεταφέροντας στο ισόγειο του Δημαρχείου Υπηρεσίες που στεγάζονταν σε μισθωμένα ακίνητα, με αποτέλεσμα όλες οι Υπηρεσίες του Δήμου πλην του Κ.Ε.Π. να στεγάζονται σε ιδιόκτητους χώρους (το 2014 μισθώνονταν 4 ιδιωτικά ακίνητα και ήταν αναξιοποίητα 4 δημοτικά συν το «Γηροκομείο»).

Στεγάσαμε στο κτήριο «Γηροκομείου» το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου και προβήκαμε σε εργασίες συντήρησης του κτηρίου, ενώ συνεχίζουμε τις ενέργειες διεκδίκησης της παραχώρησής του από την ΕΤΑΔ.

Εξυγιάναμε την οικονομική διαχείριση του Κληροδοτήματος Δ. Δουζίνα.

Διενεργήσαμε νέες διαδικασίες εκποίησης και καταστροφής αχρήστων υλικών.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε την δημοτική περιουσία με τον ίδιο τρόπο, επιδιώκοντας την έγκριση χρηματοδότησης όλων των μελετών για την αναβάθμιση των δημοτικών κτηρίων και την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων, την αξιοποίηση όλων των ακινήτων και την επίλυση κάθε ιδιοκτησιακής και νομικής εκκρεμότητας.