Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Εγκαίνια Εκλ. Κέντρου


Ομιλία στο Λεμονοδάσος


Ομιλία στο Π. Φάληρο