Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για την καθαριότητα

Τι παραλάβαμε το 2014:

Μέχρι και το 2014, ο Δήμος μας βρισκόταν στην 8η χειρότερη θέση των Δήμων της Αττικής στον δείκτη παραγωγής σύμμικτων απορριμμάτων ανά κάτοικο, αυξάνοντας κάθε χρόνο τα απορρίμματά του, όταν οι υπόλοιποι Δήμοι τα μείωναν αυξάνοντας την ανακύκλωση. Βασική αιτία για αυτό ήταν το γεγονός ότι μέχρι το 2014 ο Δήμος μας δεν διενεργούσε καθόλου έργο ανακύκλωσης. Επίσης, η καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, η οποία διενεργούνταν με τους ελάχιστους εργάτες καθαριότητας που υπηρετούσαν στον Δήμο, ήταν ανεπαρκής.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Ξεκινήσαμε την λειτουργία της ανακύκλωσης μπλε κάδου μειώνοντας ετησίως κατά 7% τις ποσότητες σύμμικτων και σημειώνοντας το 2017 και το 2018 την καλύτερη επίδοση στην ανακύκλωση μπλε κάδου μεταξύ όλων των Δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση οδήγησε στην εξασφάλιση έκπτωσης 5% για τον Δήμο μας για την εναπόθεση των απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ της Φυλής.

Διενεργήσαμε διεθνή διαγωνισμό για την τριετή εργολαβία καθαριότητας, στην οποία εντάξαμε την αποκομιδή και μεταφορά απορριμμάτων στην Φυλή, καθώς και την καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων με προσωπικό 11 ατόμων.

Αναδιαρθρώσαμε και ανανεώσαμε το δίκτυο κάδων του Δήμου, χρησιμοποιώντας στο εξής τους μπλε κάδους (που παραπλανητικά έως τότε χρησιμοποιούσε ο Δήμος για σύμμικτα απορρίμματα) μόνο για την ανακύκλωση.

Εφαρμόσαμε καινοτόμες δράσεις, όπως την παραλαβή «με ραντεβού» των απορριμμάτων στο κέντρο του Πόρου μέσω ατομικών κάδων που παραχώρησε ο Δήμος σε όλα τα καταστήματα, απομακρύνοντας παράλληλα όλους τους κοινόχρηστους πράσινους κάδους που υποβάθμιζαν την εικόνα της παραλίας.

Θεσμοθετήσαμε διαδικασία μεταφοράς Α.Ε.Κ.Κ. (μπάζα) στην Αττική και σταματήσαμε την μεταφόρτωση απορριμμάτων και τις καύσεις κλαριών που συντελούνταν στον Αγ. Στέφανο.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα εντείνουμε ακόμα περισσότερο τις παραπάνω δράσεις, με σταθερό στόχο τη μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων» και κάναμε ακριβώς αυτό!

Παγιώσαμε τις καλές επιδόσεις στο έργο ανακύκλωσης μπλε κάδου!

Επεκτείναμε και στην ανακύκλωση το πρόγραμμα της παραλαβής με ραντεβού από τα καταστήματα της παραλιακής οδού της Σφαιρίας!

Εφαρμόσαμε το καινοτόμο πρόγραμμα της εβδομαδιαίας «Γενικής καθαριότητας», στο πλαίσιο του οποίου μία ημέρα κάθε βδομάδα (εκτός θερινής περιόδου) αναστέλλεται το πάγιο πρόγραμμα καθαρισμών των κ/χ χώρων του Δήμου και όλο το συνεργείο της αναδόχου εταιρίας καθαριότητας μεταβαίνει σε μία μόνο συνοικία/περιοχή, όπου διενεργεί γενικούς καθαρισμούς. Η εφαρμογή της δράσης, εκτός από την περιοδικότητα των καθαρισμών, εξασφαλίζει επιπλέον ότι εντοπίζονται λεπτομέρειες που τυχόν διαφεύγουν της προσοχής των καθημερινών εργασιών καθαριότητας και γίνονται βαρύτερες εργασίες για τις οποίες απαιτούνται περισσότερα εργατικά χέρια ή εξοπλισμοί. Επίσης, καθώς οι επισκέψεις στην κάθε περιοχή προαναγγέλλονται, οι κάτοικοι έχουν την δυνατότητα να υποδεικνύουν τυχόν σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Η δράση εφαρμόζεται 2 τουλάχιστον φορές κάθε χειμερινή περίοδο σε κάθε μία από τις 12 περιοχές στις οποίες μοιράστηκε η επικράτεια του Δήμου.

Διενεργήσαμε νέο διεθνή διαγωνισμό για τριετή εργολαβία καθαριότητας, αυξάνοντας το προσωπικό των εργατών που διενεργούν καθαρισμούς κοινόχρηστων χώρων από 11 σε 13 την θερινή περίοδο.

Προσφύγαμε μαζί με άλλους Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., ζητώντας την απαλλαγή μας από το τέλος ταφής στον Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής ως αντιστάθμισμα στην άδικη και παράνομη οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί στους Δήμους μας από το 2010 η υποχρέωση καθημερινής μεταφοράς των απορριμμάτων τους στην Φυλή. Τo τεράστιο αυτό κόστος απορροφά επί 13 χρόνια το σύνολο των διαθέσιμων πόρων που προέρχονται από τα δημοτικά τέλη και καθιστά ελλειμματικές τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, στερώντας από τους Δήμους μας την δυνατότητα για ανάπτυξη ακόμα περισσότερων «σύγχρονων» δράσεων καθαριότητας.

Εκφράσαμε με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρνητική γνώμη στον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) της Αττικής για την περίοδο 2023-2033, ο οποίος διατηρεί ατυχώς την πρόβλεψη της υποχρεωτικής μεταφοράς των απορριμμάτων των νησιωτικών Δήμων (πλην Κυθήρων και Ύδρας) στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Δημιουργήσαμε σε συνεργασία με την Aegean Rebreath Σταθμό Συλλογής θαλάσσιων και παράκτιων απορριμμάτων στην Πούντα, όπου οι επαγγελματίες αλιείς εναποθέτουν ανακυκλώσιμα απορρίμματα και άχρηστα αλιευτικά εργαλεία.

Υποβάλαμε στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» πρόταση χρηματοδότησης 487.320€ για προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων (160 καφέ κάδοι βιοαποβλήτων, 1 απορριμματοφόρο όχημα - πρέσα για την συλλογή - μεταφορά των βιοαποβλήτων, 1 ανατρεπόμενο φορτηγό με γερανό και αρπάγη για την περισυλλογή πράσινων αποβλήτων, 1 κλαδοθρυμματιστή 30 KW).

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα φροντίσουμε για την οριστική απαλλαγή από το τέλος εναπόθεσης των απορριμμάτων μας στον Χ.Υ.Τ.Α. της Φυλής και θα αξιοποιήσουμε το πλεόνασμα που θα δημιουργηθεί για την ενίσχυση των υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και σε ανάπτυξη δράσεων διαλογής ανακύκλωσης.

Θα επιμείνουμε στις προτάσεις μας για δημιουργία χώρων υποδοχής απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών (Σταθμός Μεταφόρτωσης ή Χ.Υ.Τ.Υ.) στην ευρύτερη περιοχή της Β.Α. Πελοποννήσου προκειμένου τα απορρίμματά μας να μην ταξιδεύουν καθημερινά έως το λεκανοπέδιο της Αττικής και θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την αλλαγή της νομοθεσίας και του Π.Ε.Σ.Δ.Α. προς την κατεύθυνση αυτή.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε το ίδιο βάρος στις δράσεις καθαριότητας και στην ανακύκλωση, βασίζοντας την λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας στον ιδιωτικό τομέα.