Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Απίστευτες μεθοδεύσεις και νέα «ήθη» από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου για την παραχώρηση της πλαζ Ασκελίου

30 Ιουνίου, 2024

Απίστευτες μεθοδεύσεις και νέα «ήθη» από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου για την παραχώρηση της πλαζ Ασκελίου

Δικαιούται η Διοίκηση ενός δημόσιου φορέα να συνάψει μια σύμβαση παραχώρησης με την εταιρία που δίνει μικρότερη προσφορά και όχι με την εταιρία που δίνει μεγαλύτερη;

Προφανώς όχι, ωστόσο αυτό ακριβώς έπραξε η Διοίκηση του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Πόρου με την παραχώρηση που ενέκρινε το Σάββατο 29.6.2024 για την πλαζ Ασκελίου. Μάλιστα, προκειμένου να εγκρίνει (παρουσία του Δημάρχου κ. Γ. Κουτουζή) τις αναγκαίες Αποφάσεις στο Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ., ο Πρόεδρός του κ. Κ. Μουτζουβής προχώρησε τις τελευταίες μέρες σε απίστευτες μεθοδεύσεις και επί μέρους παραβάσεις του νόμου:

- Αγνόησε 2 αιτήσεις εταιρίας που δήλωνε την πρόθεση να καταθέσει μεγαλύτερη προσφορά.

- Ήρθε σε εν κρυπτώ συνεννόηση με εταιρία επιλογής του, παραβιάζοντας τις αρχές της χρηστής διαχείρισης, της διαφάνειας και της αμεροληψίας.

- Παρείχε προνομιακή πληροφόρηση στην ανωτέρω εταιρία και μόλις εκείνη κατέθεσε προσφορά, προέβη αμέσως σε κατεπείγουσα σύγκληση του Δ.Σ. και της παραχώρησε την παραλία, παρότι η προσφορά της ήταν μικρότερη (46.000€ ετησίως για 3 χρόνια).

- Αφού είχε αδρανήσει επί 2 βδομάδες, συγκάλεσε αιφνιδιαστικά την ανωτέρω συνεδρίαση του Δ.Σ. ημέρα Σάββατο, ώστε καμία άλλη εταιρία να μην μπορεί να πρωτοκολλήσει προσφορές και έστειλε «νύχτα» (23:00 την Παρασκευή) την πρόσκληση και την εισήγησή του, ώστε οι προθέσεις του να γίνουν γνωστές τελευταία στιγμή στις υπόλοιπες ενδιαφερόμενες εταιρίες και στα μέλη της μειοψηφίας.

- Απαγόρευσε παράνομα στον εκπρόσωπο της εταιρίας με την μεγαλύτερη προσφορά (56.000€ ετησίως για 5 χρόνια) να παραστεί στην δημόσια συνεδρίαση του Δ.Σ. και εν συνεχεία απέρριψε την εν λόγω προσφορά παρότι παραδόθηκε ιδιοχείρως και ηλεκτρονικά στον ίδιο και τα υπόλοιπα μέλη του Οργάνου στο πλαίσιο της συνεδρίασης.

- Διαφοροποίησε αιφνιδιαστικά την διάρκεια της παραχώρησης (3 χρόνια αντί 5) και έθεσε μεροληπτικό όρο αποκλεισμού εταιριών χωρίς δραστηριοποίηση ήδη στην εκμετάλλευση παραλιών, ώστε να δημιουργηθεί «άλλοθι» για την αγνόηση της μεγαλύτερης προσφοράς.

- Δεν προέβη στην παραχώρηση της πλαζ σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού του Νοεμβρίου 2023 και Μαΐου 2024, οι οποίοι δέσμευαν τους πλειοδότες που έχουν υπαναχωρήσει και με βάση τους οποίους το Δ.Λ.Τ. μπορούσε (και όφειλε) να τους καταλογίσει την διαφορά στα έσοδα που είχαν «κλειδώσει» από τον διαγωνισμό για όλη την 5ετία (82.000€ Χ 5χρόνια = 410.000€). Έτσι, το Δ.Λ.Τ. κινδυνεύει να ζημιωθεί με ποσό έως και 272.000€.

Η παράταξή μας κατέθεσε στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. υπόμνημα με τις θέσεις της, καθώς και την προσφορά της εταιρίας στην οποία δεν επιτράπηκε η είσοδος, και καταψήφισε τις δύο Αποφάσεις που εγκρίθηκαν, οι οποίες μαζί με τις παραπάνω πρωτοφανείς και ντροπιαστικές μεθοδεύσεις αναμένεται να απασχολήσουν την Δικαιοσύνη.