Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Δελτίο Τύπου - Ενημέρωση για την παράδοση εκκρεμοτήτων και αρχείων Δήμου Πόρου στη νέα δημοτική αρχή

09 Ιανουαρίου, 2024

Ενημέρωση για την παράδοση εκκρεμοτήτων και αρχείων Δήμου Πόρου στη νέα δημοτική αρχή

Με την ολοκλήρωση της δημοτικής περιόδου 2019-2023 και της θητείας της απελθούσας δημοτικής αρχής, παραδόθηκε από τον τ. Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη στους Προϊσταμένους του Δήμου Πόρου, προκειμένου με την σειρά τους να το παραδώσουν στο νέο Δήμαρχο κατά την αρχή της νέας περιόδου, Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής στο οποίο καταγράφονται όλες οι εν εξελίξει δράσεις και εκκρεμότητες του Δήμου, καθώς και έντυπο και ηλεκτρονικό αρχείο.

Ειδικότερα, παραδόθηκαν:

α) Ενημέρωση για τις εκκρεμότητες ανά τομέα, ανά αρμόδιο υπάλληλο και ανά τρίτο φορέα με τον οποίο εμπλέκεται ο Δήμος (Υπουργεία, Υπηρεσίες κτλ).

β) Λίστα με: 83 σημαντικές τρέχουσες δράσεις (μελέτες, έργα κτλ), 49 προγραμματισθείσες δράσεις και 38 ολοκληρωμένες την περιόδο 2020- 2024.

γ) Έντυπα αρχεία της περιόδου 2014-2023 ταξινομημένα σε 144 ντοσιέ σε βιβλιοθήκη που κατασκευάστηκε στο γραφείο Δημάρχου, μεταξύ των οποίων εισερχόμενη αλληλογραφία, φάκελοι 45 ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου, 80 φάκελοι όλων των νομικών υποθέσεων και 7 φάκελοι πειθαρχικών υποθέσεων.

δ) Ηλεκτρονικός φάκελος με 2.532 έγγραφα εξερχόμενης και 549 υπηρεσιακής αλληλογραφίας Δημάρχου.

ε) Καταγραφή όλων των ιστοσελίδων, των email και των social media του Δήμου, καθώς και των κωδικών πρόσβασης και διαχείρισής τους.

στ) Καταγραφή προσωπικών αντικειμένων του τ. Δημάρχου που απομακρύνθηκαν από δημοτικούς χώρους κατά την αποχώρησή του.

ζ) Κλειδιά δημοτικών χώρων.

Επιπλέον, με ξεχωριστά Πρωτόκολλα θα παραδοθούν από τους τέως στους επόμενους Πρόεδρους έγγραφα και ενημερώσεις που αφορούν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στο Κληροδότημα Δ. Δουζίνα, και στις Σχολικές Επιτροπές. Σημειώνεται ότι η παραπάνω διαδικασία δεν καθορίζεται από το νόμο και δεν εφαρμόζεται σε κανέναν Δήμο κατά την εναλλαγή δημοτικών αρχών (ούτε είχε εφαρμοστεί ποτέ στον Δήμο μας), αλλά αποτελεί μια ακόμα πρωτοποριακή πρακτική της απελθούσας δημοτικής αρχής, η οποία υπαγορεύεται από το αίσθημα καθήκοντος απέναντι στην τοπική κοινωνία και στην ιστορία του Δήμου και από τις αρχές της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης.

*Διαβάστε ολόκληρο το Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής ΕΔΩ.