Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Σήμα κινδύνου για τις υπηρεσίες καθαριότητας στον Δήμο Πόρου

14 Ιουνίου, 2024

Νέα πολιτικά ήθη στον Δήμο Πόρου

Χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας κινδυνεύει να μείνει τους επόμενους μήνες ο Δήμος Πόρου εξαιτίας των εγκληματικών χειρισμών της δημοτικής αρχής. Ειδικότερα, ενώ η τριετής διάρκεια της σημερινής εργολαβίας καθαριότητας λήγει στις 15 Ιουνίου 2024, η νέα δημοτική αρχή περίμενε να προκηρύξει το νέο διαγωνισμό μόλις 16 μέρες πριν την λήξη της (30 Μαΐου), απασχολούμενη με άλλες προτεραιότητές της όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο, για την ολοκλήρωσή του διαγωνισμού απαιτούνται τουλάχιστον 3-4 μήνες, με συνέπεια ο Δήμος να μένει ακάλυπτος για όλη την καλοκαιρινή περίοδο.

Αφού δημιούργησε το αδιέξοδο αυτό, η δημοτική αρχή σήμερα, μία ημέρα πριν την λήξη της τρέχουσας εργολαβίας, με κατεπείγουσα Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής προχώρησε στην ανάθεση χωρίς διαγωνισμό 3μηνιαίας εργολαβίας κόστους 141.654€ (συμπ. Φ.Π.Α.). Καθώς το ποσό αυτό ξεπερνάει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των απευθείας αναθέσεων (37.200€ συμπ. Φ.Π.Α.), η δημοτική αρχή εφάρμοσε την κατά παρέκκλιση διαδικασία της «διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», επικαλούμενη την επιτακτική ανάγκη να διαφυλαχθούν οι συνθήκες υγιεινής και η δημόσια υγεία έως ότου ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.

Το σοβαρότερο πρόβλημα για τον Δήμο, όμως, δεν είναι η παραδοχή του Δημάρχου κ. Γ. Κουτουζή ότι προκάλεσε στον Δήμο αυτή την επιτακτική ανάγκη. Ούτε η παράκαμψη της διαχειριστικής ομαλότητας από εκείνους που μέχρι πέρυσι κουνούσαν με λαϊκισμό το δάχτυλο όταν ο Δήμος έκανε νόμιμες απευθείας αναθέσεις εντός ορίων. Ούτε η πολιτική κωλοτούμπα της διοικούσας παράταξης, η οποία στο προεκλογικό της πρόγραμμα δεσμευόταν ότι στην καθαριότητα (και όχι μόνο) θα στηριχθεί σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μόνο επικουρικά στην εργολαβία, αλλά μετεκλογικά αυξάνει το αντικείμενό της εργολαβίας κατά 0,5εκ.€ ευρώ, εντάσσοντας σε αυτήν και την ανακύκλωση για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου.

Το σοβαρότερο πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία που εφάρμοσε ο Δήμος για την ανάθεση χωρίς διαγωνισμό των υπηρεσιών καθαριότητας επιτρέπεται μόνον όταν η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, για τα οποία η ίδια δεν έχει καμία ευθύνη. Και απαγορεύεται όταν η αναθέτουσα αρχή έχει προκαλέσει η ίδια μεθοδευμένα την ανάγκη αυτή. Και αυτό είναι ξεκάθαρο τόσο στη νομοθεσία (ά.32. παρ. 2 περ. γ΄ του Ν.4412/2016), όσο και στη νομολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Με λίγα λόγια, η ανάθεση δεν πρόκειται να περάσει από τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Δήμος κινδυνεύει να μείνει χωρίς υπηρεσίες καθαριότητας τουλάχιστον έως τα τέλη Σεπτεμβρίου. Για τον λόγο αυτό η παράταξή μας καταψήφισε τις σχετικές Αποφάσεις στην Δημοτική Επιτροπή και υπέδειξε το νόμιμο τρόπο μέσω του οποίου ο Δήμος θα μπορούσε να διαχειριστεί νόμιμα την κατάσταση, χωρίς ωστόσο να εισακουστεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι ούτε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου έχει προβεί στην ανάθεση σύμβασης καθαριότητας για το 2024, με συνέπεια το συνολικό έλλειμα καθαριότητας στην επικράτεια του Δήμου να είναι ήδη ιδιαίτερα εμφανές.

* Η επισυναπτόμενη φωτογραφία είναι από το προεκλογικό πρόγραμμα της δημοτικής αρχής.