Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για τα οικονομικά του Δήμου

Τι παραλάβαμε το 2014:

Τα οικονομικά του Δήμου Πόρου το 2014 βρίσκονταν υπό κατάρρευση. Η είσπραξη εσόδων ήταν ανύπαρκτη, δεν είχε αξιοποιηθεί καμία διαδικασία απορρόφησης κοινοτικών ή εθνικών χρηματοδοτήσεων, ενώ το 2011 υπεξαιρέθηκαν 585.000€ από τα ταμεία του Δήμου, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Κληροδοτήματος Δουζίνα. Το 2014 οι αναθέσεις που διενεργήθηκαν ήταν μόλις 170, εκ των οποίων μόνο 2 είχαν κόστος πάνω από 20.000€.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Ο Δήμος εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις 7.350.966€ από κοινοτικούς, εθνικούς και περιφερειακούς πόρους και μέσω χρηστής διαχείρισης ο ετήσιος Προϋπολογισμός του υπερδιπλασιάστηκε (11.326.901€ το 2019 από 4.628.000€ το 2014). Το 2018 οι αναθέσεις ανήλθαν σε 401 και δημοπρατήθηκαν 9 διαγωνισμοί κόστους 2 εκ.€.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί «περαιτέρω απορρόφηση κοινοτικών και εθνικών πόρων» και πετύχαμε ακριβώς αυτό, εξασφαλίζοντας νέες χρηματοδοτήσεις 24.265.908€ από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, καθώς και από χρηματοδοτήσεις της Περιφέρειας Αττικής. Ειδικότερα, την περίοδο 2019–2023 εξασφαλίστηκαν οι ακόλουθες 36 νέες χρηματοδοτήσεις για τον Δήμο μας (πιο κάτω σε παρένθεση η πηγή της κάθε χρηματοδότησης και στάδιο της κάθε δράσης):

- Έργο αποκατάστασης Βιολογικού Καθαρισμού - 16.473.490€ (Α. Τρίτσης / δημοπρατημένο)
- Έργο ασφαλτόστρωσης και ασφάλειας οδικού δικτύου - 2.752.183€ (Ταμείο Ανάκαμψης/ εκτελείται)
- Έργο κατασκευής δύο γηπέδων μπάσκετ στο Ασκέλι - 594.839€ (Φιλόδημος2 / αναμονή δικαστικής απόφασης για ιδιοκτησιακό καθεστώς οικοπέδου)
- Μελέτη διαχωρισμού παντορροϊκού συστήματος, αντικατάστασης δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Οικισμό του Πόρου -575.015€ (Περιφέρεια Αττικής / προς δημοπράτηση)
- Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης και αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου του Οικισμού του Πόρου -499.963€ (Περιφέρεια Αττικής / προς δημοπράτηση)
- Έργο ανάπλασης πλατείας Χριστού - 486.210€ (Περιφέρεια / αναμονή πράξεων αναλογισμού)
- Προμήθεια συστήματος κοινόχρηστων ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων - 255.816€ (ΕΣΠΑ / αναμονή παραλαβής)
- Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού (κοινόχρηστα ποδήλατα, κοινόχρηστα όργανα γυμναστικής, εξοπλισμοί εκδηλώσεων, παγκάκια κ.α.) - 251.658€ (CLLD-LEADER / ολοκληρώθηκε)
- Χρηματοδότηση μικρών νησιωτικών Δήμων 2022– 249.700 (ΥΠΕΣ / αξιοποιήθηκε για χρηματοδότηση δράσεων που ολοκληρώθηκαν)
- Χρηματοδότηση μικρών νησιωτικών Δήμων 2023– 249.700 (ΥΠΕΣ / αξιοποιήθηκε για χρηματοδότηση δράσεων που ολοκληρώθηκαν)
- Έργο αποκατάστασης βλαβών οδού Συνοικισμού - Φούσας - 200.000€ (ΥΠΕΣ / συμβασιοποιημένο)
- Μελέτη Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου– εκτίμηση 200.000€ (ΥΠΕΝ / θα δημοπρατηθεί από το ΥΠΕΝ)
- Έργο διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου μπροστά από το Λύκειο - 163.194€ (Πρ. Ταμείο / εκτελείται)
- Προμήθεια απορριμματοφόρων - 150.000€ (Φιλόδημος2 / ολοκληρώθηκε)
- Μίσθωση φορητής μονάδας αφαλάτωσης - 148.800€ (ΥΝΝΠ / συντελείται)
- Έκτακτες δράσεις πυροπροστασίας 2022 - 100.000€ (ΥΠΕΣ / ολοκληρώθηκαν)
- Έκτακτες δράσεις πυροπροστασίας 2023 - 100.000€ (ΥΠΕΣ / εκτελούνται)
- Έργο ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικής βιβλιοθήκης - 100.000€ (ΠΔΕ / εκτελείται)
- Έκτακτη χρηματοδότηση 2019 – 137.500€ (Φιλόδημος2 / αξιοποιήθηκε για την ανάδειξη και προβολή πεζοπορικών διαδρομών και την προμήθεια A/C για όλες τις σχολικές αίθουσες).
- Έκτακτη χρηματοδότηση δράσεων αποκατάστασης ζημιών από κακοκαιρίες 2022 – 80.000€ (ΥΠΕΣ / ολοκληρώθηκαν)
- Μελέτη άρσης επικινδυνότητας πρανών περιφερειακής οδού στην Πούντα - 65.000€ (Περιφέρεια Αττικής / προς δημοπράτηση)
- Προμήθειες για την αναβάθμιση του κτηρίου κοινωνικών Υπηρεσιών - 56.880€ (ΕΣΠΑ / ολοκληρώθηκε)
- Μελέτη διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων Συνοικισμού / Πέρλιας - 52.776€ (ΜΟΔ / θα εκπονηθεί από την ΜΟΔ)
- Μελέτες αποκατάστασης δημοτικής αγοράς- 45.000€ (ΤΠ&Δ / εκπονούνται)
- Εργασίες αναβάθμισης δημοτικού παιδικού σταθμού - 36.500€ (ΥΠΕΣ / ολοκληρώθηκε)
- Μελέτη αποκατάστασης κτηρίου πρ. ΠΙΚΠΑ - 30.000€ (εκπονήθηκε από το Δίκτυο Δήμων Π.Ε. Νήσων)
- Μελέτη ανάπλασης κτηρίου Συγγρού - 30.000€ (Περιφέρεια Αττικής / αναμονή υπογραφής προγραμματικής σύμβασης)
- Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων - 29.760€ (Πρ. Ταμείο / ολοκληρώθηκε)
- Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας - 29.760€ (Πρ. Ταμείο / εκπονείται)
- Μελέτες και μέσα πυροπροστασίας σχολείων - 27.280€ (Φιλόδημος2 / προς ανάθεση)
- Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικής βιβλιοθήκης - 25.000€ (ΤΠ&Δ / ολοκληρώθηκε)
- Χρηματοδότηση Poros Arts Festival - 20.484€ (CLLD-LEADER / ολοκληρώθηκε)
- Μελέτη αντικατάστασης οδοφωτισμού - 15.000€ (ΤΠ&Δ / ολοκληρώθηκε)
- Δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων – 10.000€ (Φιλοδημος 2 / υπό υλοποίηση)
- Δράσεις διαχείρισης αδέσποτων ζώων – 5.000€ (ΥΠΕΣ / υπό υλοποίηση)
- Εμβολιασμοί αδέσποτων ζώων – 3.000€ (Φιλοδημος 2 / υπό υλοποίηση)

Είχαμε υποσχεθεί «συνέχιση του νοικοκυρέματος των οικονομικών με έμφαση στον ορθολογισμό και στην ισονομία είσπραξης των εσόδων, στη βιωσιμότητα των ανταποδοτικών δαπανών και στην ενίσχυση των δράσεων που βρίσκονται εκτός του στενού πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Δήμου» και κάναμε ακριβώς αυτό!

Ο ετήσιος Προϋπολογισμός του Δήμου ανέρχεται σήμερα στο ύψος των 31.343.767€, σημειώνοντας για 9 συνεχόμενα χρόνια αύξηση και ρεκόρ ιστορικού υψηλού και έχοντας σχεδόν τριπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 και επταπλασιαστεί σε σχέση με το 2014. Οι επιδόσεις και τα μεγέθη αυτά είναι πρωτοφανή τόσο για τον ίδιο τον Δήμο μας, όσο και για τους υπόλοιπους Δήμους της χώρας αναλογικά με τον πληθυσμό τους. Μόνο στο επτάμηνο του 2023 δημοπρατήθηκαν 6 διαγωνισμοί προϋπολογισμού 19.103.584εκ.€, ανατέθηκαν 5 δράσεις κόστους 505.985€ μέσω διαπραγμάτευσης και 140 ακόμα δράσεις κόστους έως 30.000€ μέσω απευθείας ανάθεσης.

Διεκδικήσαμε με θεσμικές παρεμβάσεις και πετύχαμε ετήσια ειδική χρηματοδότηση 249.700€ από το Υπουργείο Εσωτερικών λόγω του μικρού και νησιωτικού χαρακτήρα του Δήμου, η οποία εγκρίθηκε και χορηγείται από το 2022.

Μετά από ενέργειες της δημοτικής αρχής προς τον Δήμο Πειραιά μεταβιβάστηκαν το 2021 στον Δήμο μας τα δικαιώματα είσπραξης ληξιπρόθεσμων πολεοδομικών προστίμων ύψους 1.920.000€, εκ των οποίων εισπράχθηκε άμεσα πρόστιμο 720.000€ από την Τράπεζα Πειραιώς.

Με μεθοδικές κινήσεις που ξεκίνησαν το 2015, βεβαιώνουμε από το 2018 στον Δήμο Τροιζηνίας- Μεθάνων ετήσιο τέλος αποχέτευσης 28% επί των εξόδων που διενεργεί ο Δήμος μας για τον Βιολογικό Καθαρισμό, με συνέπεια να έχουν ήδη βεβαιωθεί οφειλές του γειτονικού Δήμου ύψους 362.227€..

Με μεθοδικές κινήσεις που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη το 2020, διεκδικήσαμε από κοινού με τους άλλους νησιωτικούς Δήμους της Αττικής απαλλαγή από το τέλος ταφής στον ΧΥΤΑ της Φυλής ποσού 130.000€ ετησίως ως αντιστάθμισμα στα ισόποσα έξοδα στα οποία υποχρεώνονται οι Δήμοι μας για την καθημερινή μεταφορά των απορριμμάτων τους στην Αττική. Προς τον σκοπό αυτό το 2022 υποβάλαμε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ασκήσαμε πιέσεις προς την διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να εγκριθεί τον Μάιο του 2023 θετική εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.ΝΑ.) προς το Δ.Σ. του φορέα.

Με μεθοδικές κινήσεις που ξεκίνησαν το 2018, ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Δ.Α.Ε.Ε.Π.) υποχρεώθηκε από το 2019 να αποδίδει στον Δήμο μας τα τέλη που αντιστοιχούν στην παραγωγή του ανατολικού πάρκου ανεμογεννητριών στην περιοχή Μιστρέτσι του Δήμου μας, ποσού 10.000€ ετησίως, τα οποία έως τότε αποδίδονταν εσφαλμένα στον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων λόγω αδράνειας του Δήμου μας κατά την διαδικασία αδειοδότησής του (προ του 2010). Έτσι, ο Δήμος μας έχει εισπράξει έως σήμερα 31.892€ από το συγκεκριμένο τέλος.

Με συστηματικές νομικές ενέργειες εισπράξαμε 16.820€ από τις εταιρίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Energa και HellasPower για τη γνωστή υπόθεση υπεξαίρεσης κατά των καταναλωτών, ενώ ο Δήμος διεκδικεί με αγωγή επιπλέον 17.382€ για τόκους και ηθική βλάβη για την ίδια υπόθεση.

Αντικαταστήσαμε το σύνολο των παλαιών υδρομετρητών με σύγχρονους ηλεκτρονικούς μετρητές που μεταδίδουν τις πληροφορίες κατανάλωσης με Wi-Fi, θεραπεύοντας έτσι το μεγαλύτερο πρόβλημα που σχετιζόταν με την εγκυρότητα και την αμεσότητα των μετρήσεων κατανάλωσης ύδρευσης.

Με την παρένθεση της περιόδου της πανδημίας, αυξήσαμε τις κοινωνικές, πολιτιστικές και τουριστικές δαπάνες του Δήμου.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028

Θα συνεχίσουμε να ασκούμε οικονομική διαχείριση και οικονομική πολιτική με την ίδια μεθοδικότητα και συνέπεια, δίνοντας προτεραιότητα: α) στην άρτια υλοποίηση του τεράστιου προγράμματος έργων και μελετών, β) στην εκκαθάριση του καταλόγου οφειλετών, γ) στην επικαιροποίηση των δημοτικών κανονισμών ύδρευσης και καθαριότητας και στην θέσπιση κανονισμού αποχέτευσης.