Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για το περιβάλλον και τη χωροταξία

Τι παραλάβαμε το 2014:

Από το 1990 ο Δήμος «άνοιξε την πόρτα» στην ανάπτυξη ιχθυοτροφείων στο νησί μας, με αποτέλεσμα ο Πόρος και η Σαλαμίνα να είναι τα μοναδικά νησιά του Αργοσαρωνικού που μέρος της ακτογραμμής τους καταλήφθηκε από ιχθυοτροφεία. Το 2008 ο Γιάννης Δημητριάδης, ως Πρόεδρος του Συλλόγου «Πρωτοβουλία - Πόρος», αποκάλυψε την μελέτη για την δημιουργία ιχθυο - βιομηχανικής ζώνης στον Πόρο (Π.Ο.Α.Υ.), ωστόσο ο Δήμος συνέχισε να υποτιμά την απειλή.

Όλα τα χωροταξικά ζητήματα (Ρυμοτομικά, Γενικό Πολεοδομικό) παρέμεναν στάσιμα επί δεκαετίες, ενώ, λόγω των κακών χειρισμών του Δήμου, ο Οικισμός του Πόρου ήταν ένα από τα μοναδικά μέρη στην Ελλάδα, στο οποίο δεν εφαρμοζόταν η νομοθεσία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων καθώς ήταν χαρακτηρισμένος ως «ιστορικό μνημείο».

Ο Δήμος δεν ανέπτυσσε καμία περιβαλλοντική δράση και δεν συμμετείχε σε καμία ευρύτερη συνέργεια για ζητήματα όπως η καθαριότητα της θάλασσας και η προστασία του δάσους.

Ο Δήμος δεν εφάρμοζε καμία πολιτική διαχείρισης αδέσποτων ζώων.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Από τον πρώτο μήνα της διοίκησής μας ο Δήμος μας ζήτησε με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου την απομάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων από το νησί και όλα τα επόμενα χρόνια προσβάλαμε στο ΣτΕ κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε για αδειοδότηση ιχθυοτροφείων.

Καθιερώσαμε ετήσιους καθαρισμούς ακτών, βυθών και του λιμανιού και ο Δήμος μας πρωτοστατεί σε πανελλήνιες δράσεις για την προστασία της θάλασσας.

Αιτηθήκαμε στο Υπουργείο Πολιτισμού και πετύχαμε τον ηπιότερο επαναχαρακτηρισμό του Οικισμού του Πόρου, από «ιστορικό μνημείο» σε «ιστορικό τόπο», με συνέπεια από το 2016 να εφαρμοστεί η νομοθεσία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Υποβάλαμε αίτημα στην Περιφέρεια για τη χρηματοδότηση μελέτης τοπογραφικής αποτύπωσης και διόρθωσης του Ρυμοτομικού του Οικισμού.

Κάναμε ενέργειες για την νομική κατοχύρωση των Οικισμών προ του 1923 Ασκελίου και Νεωρίου και την εξαίρεση όλων των «οικιστικών πυκνώσεων» από τους δασικούς χάρτες.

Σε συνεργασία με τον τοπικό Φιλοζωικό Σύλλογο, αναλάβαμε συστηματικές δράσεις για την περίθαλψη και διαχείριση των αδέσποτων ζώων και συγκροτήσαμε για πρώτη φορά την προβλεπόμενη από το νόμο Επιτροπή Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα συνεχίσουμε να εναντιωνόμαστε στη λειτουργία των ιχθυοτροφείων στον Πόρο, να επιδιώκουμε την απομάκρυνσή τους και να αντιμετωπίζουμε ως ανεπιθύμητη την ιχθυοκαλλιεργητική εταιρία που δραστηριοποιείται στο νησί μας, καθώς και να πρωτοστατούμε στις πανελλήνιες κινήσεις που γίνονται για την ανάκληση του σκανδαλώδους και καταστροφικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών» και το κάναμε με τους εξής τρόπους:

- Εκφράζοντας με ομόφωνο Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου την κάθετη αντίθεση του Δήμου στα σχέδια δημιουργίας βιομηχανικής Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στο νησί μας και χαρακτηρίζοντας ως casus belli την τυχόν ίδρυσή της. Σημειώνεται ότι η ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. βρίσκεται σε τελική ευθεία, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος διαβίβασε το καλοκαίρι του 2020 στον Δήμο μας τη σχετική Μελέτη, η οποία σήμερα βρίσκεται ένα βήμα πριν την έγκρισή της με Προεδρικό Διάταγμα. Η Μελέτη προβλέπει τη δέσμευση όλου του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου από τη Βαγιωνιά έως τον Βιολογικό Καθαρισμό σε απόσταση 1χλμ -εκατέρωθεν- από την ακτή, ο οποίος αντιστοιχεί σε πάνω από 6.000 στρέμματα στη στεριά (χονδρικά το 1/4 του νησιού) και σε 2.690 στη θάλασσα (από 95 σήμερα). Στον θαλάσσιο χώρο θα εγκατασταθούν νέα ιχθυοτροφεία, με ετήσια παραγωγή 8.831 τόνους (από 1.147 σήμερα) και στη στεριά θα κατασκευαστούν ιχθυογεννητικοί σταθμοί, μονάδες συσκευασίας και μεταποίησης, πλυντήρια διχτυών, δρόμοι, λιμενικές εγκαταστάσεις κ.ά., για τα οποία θα παραχωρηθούν εκτάσεις δάσους, αιγιαλού και παραλίας. Σε όλη την ανωτέρω περιοχή κατοχυρώνεται η αποκλειστική χρήση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με αποκλεισμό κάθε άλλης χρήσης (κότερα, αλιεία, κατοικία κ.τ.λ.), ενώ σε 5 χρόνια η εταιρία θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα παραπάνω μεγέθη και να δημιουργήσει περισσότερες Π.Ο.Α.Υ. Σύμφωνα με τη Μελέτη, από την αρχική λειτουργία της Π.Ο.Α.Υ. θα απορρίπτονται καθημερινά στη θάλασσα 14,8 τόνοι περιττωμάτων (τα οποία αντιστοιχούν σε μία πόλη 33.500 κατοίκων), υπολείμματα τροφής, φαρμακευτικές ουσίες όπως φορμόλη, απόβλητα χερσαίων εγκαταστάσεων κ.ά. Η Μελέτη δεν εντοπίζει αντενδείξεις για την εφαρμογή του προβλεπόμενου τερατουργήματος, επικαλούμενη την κατοχυρωμένη από το Χωροταξικό πρωτοκαθεδρία της ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή, και καθορίζει ότι η απασχόληση του τοπικού πληθυσμού θα στραφεί από τους τομείς του τουρισμού και της αλιείας σε εκείνον της ιχθυοκαλλιέργειας και η τουριστική δραστηριότητα στο μοντέλο του «ιχθυοκαλλιεργητικού τουρισμού».
- Υιοθετώντας επικοινωνιακή καμπάνια μέσω της οποίας δηλώνεται η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στην Π.Ο.Α.Υ. και ενημερώνονται οι επισκέπτες του νησιού για το θέμα. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, έχουν τοποθετηθεί πανό στο Ρολόι και στο κτήριο Συγγρού και ενημερωτικές ταμπέλες στα σημεία εισόδου στο νησί, μοιράζονται φυλλάδια, πραγματοποιούνται ενημερωτικές συγκεντρώσεις, έχει δημιουργηθεί ειδική ενότητα στο poros.gr κ.α. Σημαντικότερο μέσο της καμπάνιας είναι το ντοκιμαντερ μικρού μήκους “Saving Poros”, το οποίο και συνοψίζει το ζήτημα, παρουσιάζοντας συνοπτικά στοιχεία και δηλώσεις, όχι μόνο της πλευράς του Δήμου, αλλά και της πλευράς της εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας και των συνεργατών της.
- Εκφράζοντας αρνητική γνώμη σε όλες τις περιπτώσεις διαβούλευσης περιβαλλοντικών Μελετών που αφορούσαν ανανεώσεις και επεκτάσεις αδειών των υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και καταθέτοντας προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά όλων των αδειών που εκδόθηκαν, πετυχαίνοντας την ακύρωση της πλέον κρίσιμης, με την οποία η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενέκρινε τον διπλασιασμό στρεμμάτων της μονάδας στην θέση Καλάμι, με συνέπεια, έως την ακύρωση της Απόφασης, τα συνολικά στρέμματα ιχθυοκαλλιέργειας στο νησί να ξεπερνάνε τα 100 και να τεκμαίρεται η υποχρεωτική ίδρυση Π.Ο.Α.Υ.
- Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό και τους έχει αποστείλει πλήθος επιστολών, έχει μιλήσει σε δεκάδες Μ.Μ.Ε. και έχει κάνει κάθε δυνατή παρέμβαση σε κάθε επίπεδο αναλύοντας τα επιχειρήματα του Δήμου κατά της ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. και γνωστοποιώντας τις κόκκινες γραμμές της κοινωνίας. Στην προσπάθειά του αυτή, ο Γιάννης Δημητριάδης δεν έχει υπολογίσει κανένα προσωπικό πολιτικό κόστος και καμία εξωτερική πίεση δεν μετρίασε την σαφήνεια των θέσεών του και την επιμονή με την οποία αυτές γνωστοποιούνται στους αποδέκτες.
- Μία από τις επιλογές του Δημάρχου ήταν η σύσταση της Επιτροπής Αγώνα, η οποία στελεχώθηκε με πρόσωπα με ιδιαίτερο κύρος και αποδοχή στην τοπική κοινωνία, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με την τοπική μη - κερδοσκοπική οργάνωση Καθετή και το Ίδρυμα Rauch.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε δράσεις που αφορούν στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και να πρωτοστατούμε στις πανελλήνιες πρωτοβουλίες για τη μείωση των πλαστικών στις θάλασσες και τον καθαρισμό ακτών και βυθών» και το κάναμε με τους εξής τρόπους:

- Διενεργώντας κάθε χρόνο καθαρισμούς ακτών, βυθών και του λιμανιού του Πόρου.
- Διανέμοντας επικοινωνιακό υλικό περιβαλλοντικής ευθύνης, το οποίο έκανε χορηγία ο Γιάννης Δημητριάδης, στους κατοίκους, τους επιχειρηματίες και τους επισκέπτες της περιοχής (4.000 δίπτυχα φυλλάδια και 1.000 μικρά χάρτινα σταντς στα οποία εκτίθεται συνοπτικά το ζήτημα των ιχθυοτροφείων, 2.000 κρεμαστά καρτελάκια για τις πόρτες των μπάνιων των καταλυμάτων, με τα οποία οι επισκέπτες παρακαλούνται να κάνουν οικονομία και ορθή χρήση νερού και ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγής πετσετών, 2.000 οβάλ καρτελάκια για τα κρεβάτια των καταλυμάτων, με τα οποία οι επισκέπτες ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγής κλινοσκεπασμάτων).
- Διανέμοντας 13.000 υφασμάτινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων με το τουριστικό λογότυπο του Δήμου, τις οποίες έκανε χορηγία ο Γιάννης Δημητριάδης και άλλοι χορηγοί, σε κατοίκους και επισκέπτες.
- Συμμετέχοντας στο Δίκτυο Συνεργασίας για το Θαλάσσιο Περιβάλλον (πρωτοβουλία Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη), στο Μπλε Δίκτυο (πρωτοβουλία AegeanRebreath), στην δράση BlueSeas (πρωτοβουλία HELMEPA) στο Δίκτυο της Μ.Κ.Ο. Εναλεία και στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών με Ιχθυοκαλλιέργειες (πρωτοβουλία Δήμων Πόρου και Ξηρομέρου).

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα επιδιώξουμε την χρηματοδότηση της μελέτης διόρθωσης του Ρυμοτομικού του Οικισμού και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για την απεμπλοκή του Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου, από το οποίο εξαρτάται το μέλλον των εκτός Σχεδίου Περιοχών» και το κάναμε, δημοπρατώντας σήμερα την μελέτη διόρθωσης του Ρυμοτομικού και εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για την εκπόνηση Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (όπως ονομάζονται πλέον τα Γενικά Χωροταξικά Σχέδια) για όλο τον Δήμο, την οποία αναμένουμε να δημοπρατήσει το ανωτέρω Υπουργείο.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τις ξεκάθαρες θέσεις μας με την ίδια ακριβώς συνέπεια και μεθοδικότητα!