Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για την πολιτική προστασία

Τι παραλάβαμε το 2014:

Στο νησί δεν λειτουργούσε Πυροσβεστική Υπηρεσία, ενώ οι αντλίες πυρόσβεσης βρίσκονταν εκτός λειτουργίας. Στις περιπτώσεις πυρκαγιών και άλλων καταστροφών δεν υπήρχε κανένα Σχέδιο και κανένας συντονισμός. Επίσης, η πρόταση του Γιάννη Δημητριάδη προς την τότε δημοτική αρχή για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου έπεφτε στο κενό.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Ιδρύσαμε Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο στον Πόρο και θέσαμε σε λειτουργία όλες τις αντλίες και τα δίκτυα πυρόσβεσης. Επίσης, διενεργήσαμε με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα δράσεις αποκατάστασης σε όλες τις περιπτώσεις που φυσικές καταστροφές έπληξαν την περιοχή μας.

Δημιουργήσαμε τον πενταψήφιο αριθμό 24ωρης λειτουργίας για αναφορά κάθε έκτακτης ανάγκης 15303.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα συνεχίσουμε να παρέχουμε κάθε υποστήριξη για την απρόσκοπτη λειτουργία του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου» και το κάναμε!

Συντάξαμε και θεσμοθετήσαμε Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Καταστροφών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι οφείλουν να διαθέτουν Μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές. Ωστόσο, ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν ανταπεξέλθει στην υποχρέωση αυτή, ενώ όσοι το έχουν κάνει κατά κανόνα έχουν χρησιμοποιήσει τυποποιημένα υποδείγματα. Ο Δήμος μας επέλεξε να μην υιοθετήσει ένα Σχέδιο «φασόν», αλλά να συντάξει από μηδενική βάση το δικό του Σχέδιο το οποίο είναι προσαρμοσμένο ακριβώς στα μέτρα του, είναι αναλυτικό και συγκεκριμένο και εμπεριέχει ονομαστικά όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην επικράτειά του, στην οργάνωσή του και στη λειτουργία τρίτων Υπηρεσιών στην περιοχή. Μάλιστα, το Σχέδιο του Δήμου μας, αφού τέθηκε σε διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους, εγκρίθηκε ως τοπική κανονιστική πράξη με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Η συνολικά πρωτοποριακή αυτή πρακτική στοχεύει στην εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού ετοιμότητας και ανταπόκρισης του διοικητικού μηχανισμού, αλλά και των πολιτών στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, πλημμύρας ή άλλων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών. Το Σχέδιο βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο στην αρχική σελίδα του poros.gr και επιπλέον διανεμήθηκε το 2022 σε όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις του Δήμου. Σημειώνεται ότι το Σχέδιο συντάχθηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη, ο οποίος ανέλαβε και τα έξοδα εκτύπωσης και διανομής του.

Διενεργήσαμε άσκηση προσομοίωσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς, στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόστηκε το Τοπικό Σχέδιο. Το σενάριό της άσκησης αφορούσε πυρκαγιά στο Β.Α. τμήμα του νησιού του Πόρου με άμεση απειλή των Οικισμών Ασκελίου και Συνοικισμού και ανάγκη οργανωμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού. Η άσκηση διοργανώθηκε στις 10.6.2022 από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, το Α.Τ., το Λιμεναρχείο και το Κ.Ε. Πόρος και σε αυτήν συμμετείχε το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι του Δασαρχείου, του Δ.Λ.Τ. και του ΔΕΔΔΗΕ.

Εφαρμόσαμε το Τοπικό Σχέδιο σε όλες τις περιπτώσεις που η Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε πρόβλεψη ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, αναστέλλοντας την κανονική λειτουργία του Δήμου και τοποθετώντας το προσωπικό και τους αιρετούς σε μπλόκα και σε περιπολίες. Επίσης, στοιχεία του Σχεδίου (το οποίο βρισκόταν τότε υπό διαμόρφωση) εφαρμόστηκαν την περίοδο έκτακτης ανάγκης στην οποία περιήλθε το νησί μας τον Αύγουστο του 2019 μετά το δυστύχημα με το ελικόπτερο στον δίαυλο, αλλά και κατά την περίοδο της πανδημίας.

Αποδώσαμε αυξημένο ρόλο στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας και το χρησιμοποιήσαμε -συγκαλώντας τακτικές συνεδριάσεις- ως βασικό πεδίο για την διαμόρφωση κοινής στρατηγικής με τις υπόλοιπες τοπικές αρχές και Υπηρεσίες (Αστυνομία, Λιμεναρχείο, Κ.Ε. Πόρος κτλ) τόσο για ζητήματα πυρασφάλειας, όσο και για την διαχείριση της κρίσης του κορωνοϊού.

Αιτηθήκαμε στην Κυβέρνηση την ίδρυση Επαγγελματικού Εποχικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής στον Πόρο και πετύχαμε καταρχήν την εποχιακή ενίσχυση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου με 5 επαγγελματίες πυροσβέστες το 2022 (επιπλέον των 3 μόνιμων) και με 4 το 2023.

Τοποθετήσαμε το 2022 μπάρες και πινακίδες αποκλεισμού κυκλοφορίας σε δασικές οδούς του νησιού του Πόρου, οι οποίες διασφαλίζουν την εφαρμογή της ετήσιας Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη με την οποία απαγορεύεται η κυκλοφορία στις εν λόγω περιοχές σε όλες τις μέρες επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, 4 και 5 (δηλαδή, σχεδόν όλες τις μέρες του καλοκαιριού). Σημειώνεται ότι η ίδια απαγόρευση ίσχυε «στα χαρτιά» ήδη πριν από το 2014 για όλες τις δασικές περιοχές των νησιών της Π.Ε. Νήσων, χωρίς όμως να διασφαλίζεται με κανέναν τρόπο η εφαρμογή της.

Διενεργήσαμε έκτακτες δράσεις πυροπροστασίας κόστους 218.779€ το καλοκαίρι του 2022 και κόστους 129.578€ το 2023, μεταξύ των οποίων καθαρισμούς αντιπυρικών ζωνών, συντηρήσεις δικτύων και συγκροτημάτων πυρόσβεσης, περισυλλογή και μεταφορά ξερών κλαριών, συντήρηση οχημάτων πυρόσβεσης κ.α.

Επεκτείναμε το δίκτυο πυρασφάλειας στον Οικισμό του Πόρου προς τον πάνω δρόμο της Πούντας και προς την πάνω δεξαμενή, προχωρώντας παράλληλα και σε αποκατάσταση του παλαιού τσιμεντένιου οδοστρώματος με σταμπωτό μπετόν.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας του Δήμου Στέφανος Μπίσιας παρακολούθησαν την ακαδημαϊκή χρονιά 2021 - 2022 επιμορφωτικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων & Κρίσεων του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την διεύθυνση του καθηγητή Ευθύμιου Λέκκα.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα συνεχίσουμε να έχουμε την πολιτική προστασία ως πρώτη προτεραιότητα και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για την προστασία όλης της επικράτειας του Δήμου και για την ετοιμότητά μας απέναντι σε κάθε απευκταίο σενάριο φυσικής ή άλλης καταστροφής.

Θα επιμείνουμε στο αίτημα για ίδρυση Επαγγελματικού Εποχικού Κλιμακίου της Πυροσβεστικής στον Πόρο.