Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Συνοπτικά:

• Για τον Δήμο

Η δημοτική μας αρχή τον Σεπτέμβριο του 2014 παρέλαβε ένα διαλυμένο Δήμο με ελλιπή στελέχωση και διάρθρωση Υπηρεσιών, με αναξιοποίητη περιουσία, χωρίς προσδιορισμένες αρμοδιότητες και διαδικασίες λειτουργίας, χωρίς προγραμματισμένα έργα, χωρίς μελέτες και εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις. Την περίοδο 2014-2019 ξεκινώντας από το μηδέν, καταφέραμε να διαχειριστούμε την κρίση, να εξυγιάνουμε τον Δήμο και να θέσουμε βάσεις για την ορθολογική λειτουργία του. Όπως υποσχεθήκαμε το 2019, την περίοδο 2019-2023 ο Δήμος πέρασε στη φάση της καινοτομίας και της πρωτοπορίας και αποτελεί σήμερα έναν από τους πλέον παραγωγικούς Δήμους του πληθυσμιακού του μεγέθους, έχοντας αυξήσει 7 φορές τον ετήσιο Προϋπολογισμό του σε σχέση με το 2014 (31.343.767€ το 2023 από 4.628.000€ το 2014) και όντας ο πλέον πρωτοπόρος Δήμος της χώρας στην ανάπτυξη καλών πρακτικών για την εξασφάλιση της στελεχιακής υποστήριξης που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματός του. Σημειώνεται ότι η επίπτωση της πανδημίας στον τομέα της οργάνωσης του Δήμου ήταν θετική, καθώς έγιναν σημαντικά βήματα στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης.

Η διατήρηση της δομής, της στελέχωσης και των συνεργειών στις οποίες βασίζεται σήμερα η παραγωγική λειτουργία του Δήμου είναι ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος έργων στην ιστορία του και κατ’ επέκταση για το μέλλον του τόπου μας.

• Για τις Υποδομές

Τα μεγάλα έργα που έγιναν στον Βιολογικό και στο λιμάνι την δεκαετία του 2000 ήταν κακότεχνα και σκανδαλώδη, όμως ο Δήμος δεν το παραδεχόταν μέχρι το 2014 και δεν είχαν δρομολογηθεί δράσεις επισκευής τους. Επίσης, για κρίσιμες υποδομές, όπως εκείνες της ύδρευσης, δεν είχε σχεδιαστεί και υλοποιηθεί επί δεκαετίες κανένα έργο. Η δημοτική μας αρχή, όπως είχε δεσμευτεί, έβαλε σαν πρώτη προτεραιότητα τον σχεδιασμό από μηδενική βάση όλων των απαιτούμενων έργων, τα οποία την περίοδο 2014-2019 απέκτησαν μελέτες, χρηματοδοτήσεις και αδειοδοτήσεις και, έτσι, την περίοδο 2019-2023 πέρασαν σε φάση δημοπράτησης και υλοποίησης. Σημειώνεται ότι την περίοδο της πανδημίας (2020-2021) η πρόοδος όλων των δημόσιων έργων στην χώρα σταμάτησε, λόγω αδυναμίας συνεδρίασης των Επιτροπών δημοπράτησης και επίβλεψης, αλλά και λόγω θέσπισης ειδικής νομοθεσίας που παρέτεινε τους χρόνους για την ολοκλήρωσή τους, ενώ το αντίστοιχο συνέβη και το 2022 λόγω της ενεργειακής κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, σημαντικά έργα του Δήμου μας προχώρησαν και ολοκληρώθηκαν, όπως εκείνα της αναβάθμισης των δικτύων ύδρευσης, της εγκατάστασης μονάδας αφαλάτωσης φέτος το καλοκαίρι και της αποκατάστασης του λιμανιού το καλοκαίρι του 2020, ενώ το κομβικό έργο αποκατάστασης και αναβάθμισης του Βιολογικού δημοπρατήθηκε και ξεκινάει εντός του 2023.

Το έργο αυτό, με χρηματοδότηση 16,5εκ€, είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Δήμου μας και το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των Δήμων της χώρας που εντάχθηκε στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» του Υπ. Εσωτερικών.

Η σωστή υλοποίηση του έργου του Βιολογικού και των υπόλοιπων δημοπρατημένων έργων, καθώς και η δρομολόγηση των μεγάλων αναπτυξιακών έργων που έχουμε σχεδιάσει, με τα οποία πλέον μπορεί να ασχοληθεί ο Δήμος έχοντας δρομολογήσει το έργο του Βιολογικού, αποτελούν το μεγάλο στοίχημα της ερχόμενης περιόδου.

Επίσης, οι τομές που έγιναν στο κυκλοφοριακό, με την πεζοδρόμηση του κέντρου, την καθιέρωση της δημοτικής συγκοινωνίας στην Σφαιρία και την ανάπτυξη δρομολογίων με λέμβους προς/από τις περιοχές της Καλαυρίας και της Πελοποννήσου, αναβάθμισαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αύξησαν την ικανοποίηση των επισκεπτών και την καλή φήμη του νησιού.

Οι τομές αυτές, οι οποίες αποτελούν στοιχεία της αναδεικνυόμενης ταυτότητας του νησιού μας, πρέπει να μείνουν ακλόνητες τα επόμενα χρόνια και να αποτελέσουν οδηγό για την ανάπτυξη νέων αντίστοιχων λύσεων και την περαιτέρω βελτίωση της καθημερινότητας.

• Για το Περιβάλλον

Οι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, οι οποίες μέχρι το 2014 ήταν υποτυπώδεις έως και ανύπαρκτες, αποτέλεσαν προτεραιότητα για την δημοτική μας αρχή ήδη από το 2015. Στον τομέα της πολιτικής προστασίας η ίδρυση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου το 2018 και η θεσμοθέτηση και εφαρμογή Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Καταστροφών μετά το 2020 αποτελούν τις σημαντικότερες εξελίξεις στην ιστορία του Δήμου. Ομοίως, στον τομέα της καθαριότητας το έργο ανακύκλωσης που ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2015, αναπτύχθηκε περαιτέρω την τετραετία 2019-2023, η καθαριότητα κοινόχρηστων (κ/χ) χώρων ενισχύθηκε μέσω της εργολαβίας καθαριότητας και αναπτύχθηκαν πρωτοποριακές δράσεις, όπως η παραλαβή των απορριμμάτων από «ατομικούς» κάδους στο κέντρο, η διανομή υλικού περιβαλλοντικής ευθύνης και οι συστηματικοί καθαρισμοί ακτών και βυθών. Από την άλλη, η απειλή της θεσμοθέτησης βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων στο βόρειο τμήμα του νησιού είναι περισσότερο άμεση από ποτέ και ο Δήμος μας βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού.

Η σημερινή δημοτική αρχή αποτελεί την μοναδική παράταξη που έχει αναδείξει το θέμα ήδη από το 2010 και την μοναδική εγγύηση ότι το νησί μας δεν θα παραδοθεί στην βιομηχανία της ιχθυοκαλλιέργειας.

• Για την Κοινωνία και την Ανάπτυξη

Στους τομείς υγείας και παιδείας οι Δήμοι έχουν περιορισμένες αρμοδιότητες, αφού οι βασικές αρμοδιότητες ασκούνται από την Κεντρική Κυβέρνηση μέσω των αρμόδιων Υπουργείων. Ωστόσο, μια δημοτική αρχή που δεν θέλει να κρύβεται, αλλά επιλέγει να λειτουργεί ως υπερασπιστής των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας, οφείλει να ξεπερνάει τις αρμοδιότητές της καλύπτοντας -στο μέτρο του δυνατού- τα κενά του Κράτους και να θέτει τα κατάλληλα αιτήματα στους αρμόδιους αποδέκτες ασκώντας διαρκείς πιέσεις για την ικανοποίησή τους. Οι πιέσεις που ασκήθηκαν την περίοδο 2014-2019 στον τομέα της Υγείας επέφεραν μία ιστορική εξέλιξη: την ίδρυση Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου σε κτήριο που διέθεσε ο Δήμος. Την περίοδο 2019-2023, ωστόσο, το Υπουργείο Υγείας δεν στελέχωσε το Ιατρείο με προσωπικό. Βέβαια, μεσολάβησε η τριετής «χαμένη» περίοδος της πανδημίας, στην διαχείριση της οποίας ο Δήμος μας έπαιξε καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνοντας -μεταξύ άλλων- τον άμεσο εμβολιασμό όλων των κατοίκων. Επίσης, σημαντικές ελλείψεις είναι πάγιες στα σχολεία, για την κάλυψη των οποίων από την Πολιτεία, η δημοτική αρχή δίνει διαρκή μάχη. Αντίστοιχο αγώνα δίνει η δημοτική αρχή και για την παραχώρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Κ.Ε. Πόρος, την οποία για πρώτη φορά αιτήθηκε ο Δήμος στην Πολιτεία στις αρχές του 2023 με ομόφωνη Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Χάρη στην πολιτική ανεξαρτησία της σημερινής δημοτικής αρχής, τα σοβαρά προβλήματα που η περιοχή μας αντιμετωπίζει επί δεκαετίες τίθενται πλέον επί τάπητος και για πρώτη φορά γίνονται σοβαρά βήματα για την επίλυσή τους, τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να συνεχιστούν.