Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για τα έργα και τους εξοπλισμούς

Τι παραλάβαμε το 2014:

Παραλάβαμε έναν Δήμο ο οποίος δεν είχε εκτελέσει ούτε ένα έργο επί χρόνια και δεν είχε διαθέσιμη ούτε μία μελέτη και ούτε μία χρηματοδότηση για μελλοντικά έργα, ενώ οι κοινόχρηστοι χώροι ήταν παραμελημένοι, με εμφανή την έλλειψη αισθητικών και λειτουργικών παρεμβάσεων.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Καταρτίσαμε και υλοποιήσαμε συνολικό προγραμματισμό δράσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τη σύνταξη και ανάθεση μελετών, έργων, υπηρεσιών και προμηθειών και, από μηδέν (0) τέτοιες δράσεις το 2014, σχεδιάσαμε 76 έως το 2019, συντάσσοντας ή αναθέτοντας 53 μελέτες, μεταξύ των οποίων εκείνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Ρολογιού, την διαμόρφωση του τριγωνικού οικοπέδου μπροστά από το Λύκειο, την ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Χριστού κ.α.

Υλοποιήσαμε έργα, όπως η διαμόρφωση της πλατείας του Αγ. Κωνσταντίνου, η ανακαίνιση των Νηπιαγωγείων και της αίθουσας εκδηλώσεων των παραλιακών Σχολείων, τρία μεγάλα έργα αποκατάστασης ζημιών από τις πλημμύρες του 2014 (ανακατασκευή γεφυριών στον Συνοικισμό και το Ασκέλι, τεχνικά έργα, ασφαλτοστρώσεις στον Συνοικισμό) κ.α.

Αναβαθμίσαμε τη λειτουργικότητα και την αισθητική των αστικών εξοπλισμών, στους οικισμούς και την ύπαιθρο, τοποθετήσαμε δεκάδες καλαίσθητες κουπαστές, νέα παγκάκια, ταμπέλες, πληροφοριακές και κυκλοφοριακές ταμπέλες καθώς και ονοματοδοσίας οδών, συντηρήσαμε όλα τα φωτιστικά, τα κάγκελα, τα καλάθια απορριμμάτων, τα παγκάκια, κτλ.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση για τα έργα ανάπλασης των περιοχών Ρολογιού, Πούντας, πλ. Χριστού, και Δημοσθένους» και το κάναμε με τους εξής τρόπους:

- Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση ύψους 486.210€ από την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης ανάπλασης της πλατείας Χριστού και σήμερα εκκρεμεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού για την εκτέλεση του σχετικού έργου. Η μελέτη προβλέπει την αμφιθεατρική διαμόρφωση της πλατείας με τη δημιουργία κερκίδων (αμφιθεάτρου) χωρητικότητας 170 θεατών και πλατωμάτων σε διαφορετικές στάθμες, φυτεύσεις καλλωπιστικών φυτών, τοποθέτηση λειτουργικών στοιχείων (καθιστικά, φωτιστικά, χειρολισθήρες) και υποδομές πρόσβασης ΑμεΑ.
- Αναθέσαμε μελέτη ύψους 43.000€ για την ανάπλαση της οδού Χρ. Μέξη (πρ. Δημοσθένους) και, αφού την παραλάβαμε, εξασφαλίσαμε το καλοκαίρι του 2023 τις εγκρίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και αιτηθήκαμε στην Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότηση ύψους 510.000€ για την εκτέλεση του σχετικού έργου.
- Υποβάλαμε στο Πράσινο Ταμείο πρόταση χρηματοδότησης ύψους 163.194€ για την συγχρηματοδότηση του έργου διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του Ρολογιού (συνολικός προϋπολογισμός 240.000€ εκ των οποίων οι 77.000€ θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου) και σήμερα αναμένουμε την έγκρισή της.
- Υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση ύψους 124.605€ με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων για την σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Πούντας. Η μελέτη, η οποία χρηματοδοτείται από το Δ.Λ.Τ., προβλέπει την ανάπλαση ολόκληρης της παραλιακής ζώνης από το κατάστημα Μουράγιο (οικία Συξέρη) έως τα παλιά Σφαγεία και -σε πλάτος- από την οικοδομική γραμμή έως την θάλασσα.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα αναθέσουμε μελέτη διαχωρισμού του δικτύου ομβρίων υδάτων, αντικατάστασης δικτύων ύδρευσης και υπογειοποίησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού στο εσωτερικό του Οικισμού, αξιοποιώντας την σχετική χρηματοδότηση της Περιφέρειας, και ακολούθως θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση για την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων» και δημοπρατούμε την μελέτη έως το τέλος του 2023, μετά την έγκριση της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής στα μέσα του φετινού καλοκαιριού.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα εξασφαλίσουμε μελέτη αντικατάστασης και εξοικονόμησης ενέργειας του συνόλου του δικτύου δημοτικού φωτισμού» και το κάναμε, αναθέτοντας και παραλαμβάνοντας τέτοια μελέτη και υποβάλλοντας στην συνέχεια αίτημα χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Αττικής για την χρηματοδότηση του έργου.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση για να υλοποιήσουμε τη μελέτη ανάπλασης της γειτονιάς Καστελίου και θα αναθέσουμε αντίστοιχη μελέτη για τον υπόλοιπο Οικισμό» και είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε μόλις παραλάβουμε την μελέτη διευθέτησης των υπόγειων δικτύων (διαχωρισμός παντορροϊκού κτλ).

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα θέσουμε ως προτεραιότητα την διαμόρφωση των οδών προς Ασκέλι και Νεώριο με σταθερό πλάτος και με απαγορεύσεις στάθμευσης στα στενέματα της οδού» και κάναμε τις εξής ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση:

- Διαγραμμίσαμε τις οδούς ώστε να έχουν σταθερό πλάτος και να ξεχωρίζει η ζώνη κίνησης οχημάτων από τις ζώνες στάθμευσης και κίνησης πεζών.
- Συντάξαμε κυκλοφοριακή μελέτη με απαγορεύσεις στάθμευσης στα στενέματα της οδού και αναμένουμε την έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας για την έναρξη ισχύος τους.
- Υποβάλαμε στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» πρόταση ύψους 613.216€ για την χρηματοδότηση εκπόνησης μελέτης ανάπλασης όλου του νότιου παραλιακού μετώπου της Καλαυρίας (δηλαδή των παραλιακών οδών και κοινόχρηστων χώρων του Ασκελίου, του Νεωρίου και της Πέρλιας) από την οικοδομική γραμμή μέχρι την θάλασσα, με ζητούμενα τον σχεδιασμό υποδομών εξυπηρέτησης πεζών, οχημάτων και σκαφών, την αντιμετώπιση προβλημάτων στάθμευσης, την εξασφάλιση επαρκών πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών και την διευθέτηση των θαλάσσιων χρήσεων (ελλιμενισμός, παραλίες, εστίαση).

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα τοποθετήσουμε αστικούς εξοπλισμούς που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER (παγκάκια, κουπαστές, κοινόχρηστα ποδήλατα κ.α.), καθώς και νέες πινακίδες σε ακόμα περισσότερα σημεία, ειδικά στο εσωτερικό και στην περίμετρο του Οικισμού του Πόρου» και το κάναμε τοποθετώντας:

- Σύστημα 11 κοινόχρηστων ποδηλάτων με δωρεάν χρήση στο Νέο Δυτικό Λιμάνι με χρηματοδότηση 30.000€ από το Leader.
- 8 σετ κοινόχρηστων οργάνων γυμναστικής με χρηματοδότηση 25.000€ από το Leader.
- 3 συστήματα σκίασης εφελκυόμενων πανιών στους χώρους αναμονής των επιβατών των ταξί, των ταχυπλόων επιβατηγών πλοίων, των λέμβων Πόρου - Γαλατά και της δημοτικής συγκοινωνίας στο λιμάνι του Πόρου με χρηματοδότηση 24.800€ από το Leader.
- 50 νέα παγκάκια σε κατάλληλα σημεία δημοτικών χώρων, καθώς και χώρων χερσαίας ζώνης λιμένα με χρηματοδότηση 17.500€ από το Leader.
- Ξύλινες πινακίδες με αυτόνομο φωτισμό (φωτοβολταϊκό) στην αφετηρία και τις 7 στάσεις της δημοτικής συγκοινωνίας της Σφαιρίας και στις 5 στάσεις των λέμβων Ασκελίου - Μοναστηρίου, Νεωρίου και Πλάκας – Αλυκής.
- Πληροφοριακές πινακίδες που επεξηγούν κυκλοφοριακές λειτουργίες, υποδεικνύουν κατευθύνσεις προς σημεία ενδιαφέροντος (Ρολόι, Ι. Ναοί κτλ) και καταστήματα στο εσωτερικό του Οικισμού κ.α.
- Εξέδρα συναυλιών, κινητά σκίαστρα, έδρανα, καρέκλες και εξοπλισμός αίθουσας συνεδριάσεων.

Αναθέσαμε το έργο διαμόρφωσης του δημοτικού οικοπέδου που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του Λυκείου Πόρου (Ο.Τ.382). Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη, στο οικόπεδο προβλέπονται εργασίες ανάπλασης και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, με στόχο την δημιουργία ενός χώρου αναψυχής και ξεκούρασης των μαθητών και γονέων, αλλά και προσέλκυσης κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 225.000€, εκ των οποίων οι 163.000€ προέρχονται από χρηματοδότηση που ενέκρινε το Πράσινο Ταμείο στις 21.4.2021 και οι 72.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου.

Δημοπρατήσαμε και ολοκληρώσαμε το έργο ασφαλτόστρωσης στο Περγάρι και στο Μιστρέτσι με προϋπολογισμό 1εκ.€ και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.

Συντάξαμε μελέτη και δημοπρατήσαμε το έργο ασφαλτοστρώσεων και βελτίωσης της οδικής ασφάλειας του νησιού προϋπολογισμού 2.752.183€, το οποίο εκτελείται σήμερα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο ασφαλτόστρωσης στην ιστορία του Δήμου.

Διενεργήσαμε ασφαλτοστρώσεις στην οδό από την Φούσα προς την κατασκήνωση, στην οδό από το Λύκειο μέχρι το Κ.Ε. Πόρος, στην Πούντα, στον Συνοικισμό και στην Πέρλια και σε μικρά τμήματα στον Οικισμό.

Υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» του έργου αγροτικής οδοποιίας στα Τσελεβίνια, ύψους 1.009.232€.

Επανακατασκευάσαμε το γεφύρι του ρέματος του Μεγάλου Νεωρίου (πλησίον του ξενοδοχείου Παύλου), το οποίο είχε μικρή διατομή με συνέπεια στις περιπτώσεις μεγάλων βροχοπτώσεων και φόρτισης του ρέματος να φράζει από φερτά υλικά και να προκαλείται πλημμύρα.

Διενεργήσαμε την ανακαίνιση και τον ελαιοχρωματισμό του εμβληματικού κτηρίου του Ρολογιού.

Με διαδοχικές εργολαβίες, ο Δήμος προέβη στη συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή βλαβών στους χώρους του Κοιμητηρίου, καθώς και στην ανακατασκευή και τοποθέτηση στέγης στο κτήριό του.

Προμηθευτήκαμε, αξιοποιώντας εξωτερικές χρηματοδοτήσεις 3 νέα οχήματα για τις Υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα:
- 1 απορριμματοφόρο 6 κυβικών με πρέσα κόστους 105.400€
- 1 απορριμματοφόρο με ανατρεπόμενη καρότσα χωρητικότητας 2 κυβικών κόστους 42.160€
- 1 μικρό φορτηγό Piaggio με ανατρεπόμενη καρότσα κόστους 16.600€

Διενεργήσαμε διαγωνισμό για την αγορά ενός καλαθοφόρου οχήματος προϋπολογισμού 115.000€ με χρηματοδότηση 62.600€ από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος 1» και 52.400€ από ίδιους πόρους και το παραλάβαμε στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Υποβάλαμε στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» πρόταση για προμήθεια 7 ηλεκτρικών οχημάτων προϋπολογισμού 924.172€ (1 minibus, 1 όχημα μεταφοράς ΑμεΑ, 2 φορτηγά ανοικτού κάδου με ανατροπή, 1 σάρωθρο, 1 πυροσβεστικό, 1 βαν κινητού συνεργείου και 8 σταθμοί φόρτισης).

Την περίοδο 2019-2022 ολοκληρώθηκαν 26 σημαντικά έργα, εργασίες, προμήθειες και μελέτες με συνολικό κόστος 2,1εκ€.

Σήμερα ο επίσημος προγραμματισμός δράσεων του Δήμου εμπεριέχει 117 δράσεις (16 έργα, 4 μελέτες και 50 υπηρεσίες ενταγμένες στον Προϋπολογισμό και 47 δράσεις προς ένταξη).

Την περίοδο 2019-2023 (έως 31.7) ο Δήμος συνέταξε ή ανέθεσε 294 μελέτες (από 53 την περίοδο 2014-2019 και από μηδέν την περίοδο 2007-2014).

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα φροντίσουμε για την ορθή εκτέλεση όλων των συμβασιοποιημένων έργων, την δημοπράτηση όλων των «ώριμων έργων», την αδειοδότηση και χρηματοδότηση όλων των «μη-ώριμων» έργων και την ένταξη νέων έργων, μελετών και σημαντικών προμηθειών στον προγραμματισμό του Δήμου.

Θα φροντίσουμε για την πρόοδο των δρομολογημένων αναπλάσεων στην Πούντα, την οδό Μέξη, την πλατεία Χριστού, τον περιβάλλοντα χώρο του Ρολογιού και τον Συνοικισμό (περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχει ήδη μελέτη ή ανάθεση μελέτης).

Θα φροντίσουμε για την πρόοδο του μεγάλου συνδυαστικού έργου ανάπλασης του εσωτερικού του παραδοσιακού Οικισμού. Για το έργο αυτό -το οποίο έχει ορίζοντα υλοποίησης δεκαετίας- απαιτούνται κατά σειρά τα ακόλουθα στάδια: 1) μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης – διόρθωση του Ρυμοτομικού (υπό δημοπράτηση), 2) μελέτη διαχωρισμού του παντορροϊκού, αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης και υπογειοποίησης των δικτύων ΔΕΔΔΗΕ και ΟΤΕ (υπό δημοπράτηση), 3) επικαιροποίηση – συμπλήρωση αρχιτεκτονικής μελέτης (νέα ενέργεια), 4) εξασφάλιση χρηματοδότησης και αδειοδοτήσεων, 5) δημοπράτηση του συνδυαστικού έργου αντικατάστασης των δικτύων και αρχιτεκτονικής ανάπλασης.

Θα φροντίσουμε για την εξασφάλιση χρηματοδότησης για την μελέτη ανάπλασης του νότιου παραλιακού μετώπου της Καλαυρίας (έχει υποβληθεί πρόταση στο «Α. Τρίτσης» και θα αναζητηθούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στην αρμοδιότητα του οποίου βρίσκονται οι εν λόγω ζώνες).

Θα κάνουμε τις αναγκαίες ενέργειες για την διαπλάτυνση προς την θάλασσα των δημοτικών πεζοδρομίων και των πλατειών στην πεζοδρομημένη παραλιακή οδό της Σφαιρίας, ώστε το κράσπεδό να μεταφερθεί στην κίτρινη γραμμή που ορίζει τον διάδρομο διέλευσης εντός του πεζοδρόμου σύμφωνα με τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της περιοχής (απαιτείται τροποποίηση του Ρυμοτομικού -για την οποία δημοπρατείται μελέτη- και στην συνέχεια αρχιτεκτονική μελέτη, αδειοδοτήσεις και εξασφάλιση χρηματοδότησης).