Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για τον Βιολογικό Καθαρισμό

Τι παραλάβαμε το 2014:

Οι δυσλειτουργίες του Βιολογικού αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Πόρου τις τελευταίες δεκαετίες και η αναζήτηση χρηματοδότησης όλα αυτά τα χρόνια για την επίλυσή τους με ένα νέο μεγάλο έργο υποθηκεύει όλες τις υπόλοιπες δυνατότητες του Δήμου για εκτέλεση άλλων ακριβών έργων. Το 2014 το εργοστάσιο του Βιολογικού βρέθηκε κατεστραμμένο και εκτός λειτουργίας, και το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς χρειαζόταν ανακατασκευή. Επίσης, ενώ στο δίκτυο συνδέθηκε εξ αρχής το 2008 και ο Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων, ο Δήμος μας δεν είχε φροντίσει για την συμμετοχή του στο κόστος λειτουργίας και συντήρησης των έργων.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Αναθέσαμε πραγματογνωμοσύνη που κατέδειξε την ανάγκη επανακατασκευής των έργων και εξασφαλίσαμε όλες τις αναγκαίες μελέτες.

Με βάση τις μελέτες αυτές, το 2018 ξεκίνησε η επανακατασκευή του δικτύου στην Σφαιρία προϋπολογισμού 2.300.000€. Ωστόσο, ο εργολάβος του έργου το παράτησε το καλοκαίρι του 2019 έχοντας εκτελέσει μόνο ένα ελάχιστο μέρος του.

Με επιστημονικά και νομικά άρτια τεκμηριωμένο τρόπο, ο Δήμος μας ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2018 να επιβάλει στον Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων ετήσιο τέλος 28% επί του συνόλου των δαπανών που διενεργούνται για τον Βιολογικό και κατέθεσε αγωγή με την οποία ζητάει από το γειτονικό Δήμο ποσό 691.199€ που αντιστοιχεί στο 28% του κόστους λειτουργίας του Βιολογικού από το 2008 μέχρι και το 2017.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε θέσει ως προτεραιότητα «να ολοκληρωθούν χωρίς κακοτεχνίες όλα τα έργα που σχεδιάσαμε» και, παρά τις καθυστερήσεις που οφείλονταν σε εξωτερικούς παράγοντες, ξεκινάμε σήμερα το ιστορικής σημασίας συνολικό έργο αποκατάστασης του Βιολογικού! Πρόκειται για ένα έργο - σταθμό προϋπολογισμού 16.473.490€, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία του Δήμου μας και το μεγαλύτερο μεταξύ όλων των Έργων που χρηματοδοτούνται για Δήμους της χώρας από το Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης». Με το έργο αυτό αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα του υφιστάμενου δικτύου και της μονάδας του ΒΙΟΚΑ και επιτυγχάνεται η ριζική αναβάθμισή τους, καθώς περιλαμβάνει: την επανακατασκευή του δικτύου της Σφαιρίας και την επέκτασή του έως το Σιρόκο, την ανακατασκευή των αντλιοστασίων του δικτύου της Καλαυρίας και την επέκτασή του έως το Σιρένε, την επανακατασκευή του εργοστασίου και την αναβάθμισή του σε τριτοβάθμιας επεξεργασίας και την δημιουργία δικτύου μεταφοράς του εξαγόμενου καθαρού ύδατος στην Φούσα για ανάγκες άρδευσης και πυρασφάλειας. Η στρατηγική επιλογή της ένταξης όλων των παραπάνω σε ένα ενιαίο έργο, προκάλεσε το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων κατασκευαστικών εταιριών της χώρας, εκ των οποίων τελικά οι δύο (Ηλέκτωρ και Θαλής) υπέβαλαν ως κοινοπραξία την μοναδική πρόσφορά συμμετοχής. Έτσι, αποφεύχθηκαν στάδια ενστάσεων και προδικαστικών προσφυγών που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν την έναρξη του έργου έως και δύο χρόνια, ενώ η έκπτωση που δόθηκε ήταν της τάξης του 0,35%, γεγονός που αποκλείει χρηματοδοτικά αδιέξοδα που είχαν προκύψει σε όλα τα προηγούμενα έργα του Βιολογικού, στα οποία είχαν αναδειχθεί ως μειοδότες «μικροί» περιφερειακοί εργολάβοι που έδωσαν τεράστιες εκπτώσεις. Άλλα κρίσιμα στοιχεία που εγγυώνται την επιτυχία του έργου είναι τα εξής: α) Η μελέτη του, η οποία συντάχθηκε από τους μηχανικούς του Δήμου με την υποστήριξη εξειδικευμένων ιδιωτών μελετητών, δεν επαναλαμβάνει τα σφάλματα των προηγούμενων μελετών και αντιμετωπίζει κάθε πρόβλημα που έχει γίνει αντιληπτό από την έως σήμερα λειτουργία (απόσμηση, εγκιβωτισμός, ανύψωση διέλευσης υπό την διώρυγα στο Κανάλι κ.α.), β) η διενέργεια του διαγωνισμού, η επίβλεψη και η παραλαβή του έργου γίνονται από ιδιώτες μηχανικούς που θα υποστηρίξουν τον Δήμο μέσω της προγραμματικής σύμβασης που υπέγραψε με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, γ) η ανάδοχος εταιρία θα αναλάβει την πλήρη λειτουργία του Βιολογικού από την υπογραφή της σύμβασης του έργου έως 5 χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα αναθέσουμε μελέτη διαχωρισμού του δικτύου ομβρίων υδάτων, αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροδότησης της Σφαιρίας» και κάναμε ακριβώς αυτό, καθώς δημοπρατούμε σήμερα την σχετική μελέτη προϋπολογισμού 575.015€, αφού περιμέναμε επί 3 έτη την Περιφέρεια Αττικής να εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την συγχρηματοδότησή της (125.015€ θα καλυφθούν από ίδιους πόρους του Δήμου).

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα συντάξουμε μελέτη συντήρησης και λειτουργίας των επισκευασμένων έργων του Βιολογικού και θα αναθέσουμε με διαγωνισμό σχετική πολυετή εργολαβία, στα πρότυπα της εργολαβίας καθαριότητας» και κάναμε ακριβώς αυτό, καθώς αναθέσαμε τέτοιο διαγωνισμό και συνάψαμε τέτοια εργολαβία τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ εντάξαμε αντίστοιχη υπηρεσία για τα 5 επόμενα χρόνια στο μεγάλο δημοπρατημένο έργο αποκατάστασης του Βιολογικού.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «Θα φροντίσουμε για τη συμμετοχή του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων στα έξοδα λειτουργίας των έργων και για την απόδοση στον Δήμο μας όλων των οφειλών της περιόδου 2008 - 2017» και κάναμε ακριβώς αυτό, βεβαιώνοντας οφειλές 362.227€ για όλα τα χρόνια από το 2018 έως σήμερα σε βάρος του γειτονικού Δήμου και καταθέτοντας αγωγή για τα έτη 2008 - 2017 για την οποία αναμένουμε την απόφαση του διακαστηρίου.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα φροντίσουμε για την άρτια υλοποίηση του μεγάλου έργου αποκατάστασης του Βιολογικού, η οποία αποτελεί εγγύηση για την απροβλημάτιστη και χρηματοδοτημένη λειτουργία των υποδομών αποχέτευσης του Δήμου μας.

Θα ολοκληρώσουμε τις νομικές και εισπρακτικές ενέργειες που εκκρεμούν αναφορικά με τις υποχρεώσεις του Δήμου Τροιζηνίας - Μεθάνων.

Θα αναζητήσουμε χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου που θα προδιαγράψει η μελέτη διαχωρισμού του δικτύου ομβρίων υδάτων, αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροδότησης της Σφαιρίας και θα μεθοδεύσουμε το σχετικό έργο, το οποίο σε συνδυασμό με την αναγκαία αρχιτεκτονική ανάπλαση, αποτελεί το μεγαλύτερο σχεδιαζόμενο έργο του Δήμου για την επόμενη δεκαετία.

"Υπογραφή δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για το έργο του Βιολογικού"