Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για την ύδρευση

Τι παραλάβαμε το 2014:

Ο τομέας ύδρευσης το 2014 ήταν παρατημένος, όπως και όλοι οι υπόλοιποι τομείς, αφού καμία μελέτη και κανένα σοβαρό έργο αναβάθμισης του δικτύου δεν είχαν εκπονηθεί επί δεκαετίες. Ο τρόπος καταμέτρησης της κατανάλωσης ήταν απαρχαιωμένος, ενώ ο Δήμος εξέδιδε λογαριασμούς ύδρευσης που αφορούσαν μόλις τις πρώτες περιόδους του 2013.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Ο Δήμος απέκτησε ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση του νερού και εξασφάλισε χρηματοδοτήσεις άνω των 4,5 εκ. ευρώ για αυτοματισμούς και συστήματα τηλεχειρισμού στο δίκτυο μεταφοράς και στο δίκτυο διανομής και τους υδρομετρητές.

Εγκρίναμε μελέτη για τη δημιουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης και ξεκινήσαμε διαδικασία αδειοδότησής τους και αναζήτησης χρηματοδότησης για την εγκατάστασή τους.

Προχωρήσαμε στον ριζικό εξορθολογισμό της διαδικασίας τιμολόγησης και είσπραξης τελών ύδρευσης, αντικαθιστώντας χαλασμένους υδρομετρητές και αναπτύσσοντας υπεύθυνη εισπρακτική πολιτική.

Προβήκαμε σε επί μέρους μικρές τεχνικές εργασίες αναβάθμισης του δικτύου και εφαρμόσαμε πρόγραμμα συστηματικής συντήρησης του απονιτροποιητή.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα υλοποιήσουμε όλα τα έργα για τα οποία εξασφαλίσαμε χρηματοδοτήσεις, ώστε η λειτουργία και ο έλεγχος όλων των δικτύων άντλησης, μεταφοράς και διανομής, καθώς και των υδρομετρητών, να γίνονται στο εξής μέσω τηλεμετρίας και τεχνολογίας Bluetooth» και κάναμε ακριβώς αυτό! Ειδικότερα, ολοκληρώσαμε τα μεγαλύτερα έργα υποδομών που έχουν γίνει ποτέ από τον Δήμο στον τομέα της ύδρευσης, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα «Φιλόδημος1» -αντίστοιχα- και δημοπρατήθηκαν μέσω διεθνών διαγωνισμών. Με το πρώτο, κόστους 1.018.343€, έγινε η εγκατάσταση προηγμένων αυτοματισμών ποσοτικής και ποιοτικής διαχείρισης στις γεωτρήσεις, στις δεξαμενές και στους κεντρικούς αγωγούς ύδρευσης και πυρασφάλειας και με το δεύτερο, κόστους 1.879.565€, διαχωρίστηκε το δίκτυο διανομής σε 9 βασικές ζώνες, έγινε εγκατάσταση 4.000 υδρομέτρων με τεχνολογία αποστολής δεδομένων WiFi σε όλες τις παροχές κατανάλωσης, καθώς και προμήθεια εξοπλισμού εντοπισμού διαρροών. Τα δύο συστήματα συλλέγουν πληροφορίες οι οποίες αναλύονται σε αντίστοιχα ψηφιακά κέντρα ελέγχου, δίνοντας στον Δήμο άμεση και συνολική γνώση των αποθεμάτων, της κατανάλωσης και των απωλειών του νερού και εξασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή οικονομία, ασφάλεια και ποιότητα ύδατος. Με τη συνδυαστική λειτουργία των δύο έργων, υπολογίζεται ότι θα επιτευχθεί περιορισμός των διαρροών κατά 75%, δηλαδή ετήσιο πλεόνασμα ύδατος άνω των 160.000 κυβικών.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα εξασφαλίσουμε επάρκεια νερού με ξεκάθαρο πλέον προσανατολισμό στη λειτουργία αφαλάτωσης και όχι στις γεωτρήσεις που εξαντλούν τον υδροφόρο ορίζοντα» και κάναμε ακριβώς αυτό αφού η πρώτη μονάδα αφαλάτωσης στο νησί ξεκίνησε την λειτουργία της στα μέσα του φετινού Ιουλίου. Η μονάδα, η οποία μισθώθηκε από τον Δήμο για τρεις μήνες με επιχορήγηση και προσωρινή άδεια της Γεν. Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, προσθέτει 600κ.μ. αφαλατωμένου νερού στην ημερήσια δυναμικότητα του δικτύου ύδρευσης-πυρόσβεσης του νησιού. Με την εξέλιξη αυτή εξασφαλίζεται επάρκεια υδροδότησης για το σύνολο του Δήμου ακόμα και τις μέρες κορύφωσης της τουριστικής κίνησης (ημερήσιες ανάγκες έως 2.500 κ.μ.) και, επιπλέον, η δυνατότητα να διατηρηθεί η μέγιστη δυνατή (για τις αντοχές του δικτύου) διανομή νερού που παράγουν οι γεωτρήσεις της περιοχής του Μιστρετσίου προς το δίκτυο ύδρευσης του Λεμονοδάσους, η οποία φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά. Παράλληλα, στοχεύοντας στην ριζική απεξάρτηση του Δήμου από τους διαρκώς μειούμενους υδάτινους πόρους των γεωτρήσεών του, έχουμε υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης για την προμήθεια 2 μονάδων αφαλάτωσης συνολικής ημερήσιας δυναμικότητας 1.600 κ.μ. σε όλες τις προσκλήσεις χρηματοδότησης που έχουν δημοσιευτεί μετά το 2017. Έως την εξασφάλιση της χρηματοδότησης αυτής, η εγκατάσταση και σύνδεση ήδη με το δίκτυο μίας μονάδας με μίσθωση που θα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο την περίοδο αιχμής, αποτελεί ιστορική εξέλιξη για τον Δήμο, η οποία του εξασφαλίζει ήδη ικανή επάρκεια νερού, καθώς και όλες τις αναγκαίες υποδομές -οι οποίες ήδη κατασκευάστηκαν- για την μελλοντική εγκατάσταση μεγαλύτερων μονάδων.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα ενεργήσουμε για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Σφαιρίας» και κάναμε ακριβώς αυτό, καθώς η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης περιλαμβάνεται στην υπό δημοπράτηση μελέτη και το σχεδιαζόμενο έργο διαχωρισμού του δικτύου ομβρίων, αντικατάστασης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης και υπογειοποίησης των δικτύων ηλεκτροδότησης της Σφαιρίας (βλ. ανωτέρω).

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα συνεχίσουμε την ίδια πολιτική είσπραξης, ισονομίας και απόρριψης των παραδοσιακών ψηφοθηρικών πρακτικών των προηγούμενων περιόδων…» και κάναμε ακριβώς αυτό, αντικαθιστώντας μαζικά μέσω της «εργολαβίας τηλεμετρίας» (βλ. ανωτέρω) όλους τους παλιούς υδρομετρητές, μεταξύ των οποίων πάνω από 500 ήταν κολλημένοι υδρομετρητές.

Συντάξαμε μελέτη για έργο αντικατάστασης του κεντρικού δικτύου ύδρευσης στο Λεμονοδάσος και την Μεγάλη Σκάλα και υποβάλαμε προτάσεις για την χρηματοδότησή του στο Υπουργείο Εσωτερικών (249.780€) και στην Περιφέρεια Αττικής (500.000€), για τις οποίες σήμερα αναμένουμε έγκριση. Με το εν λόγω έργο ο Δήμος μας αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση του Λεμονοδάσους και της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της παλαιότητας του δικτύου και της διαρκώς αυξανόμενης κατανάλωσης.

Εκτρέψαμε προς το Λεμονοδάσος την μεγαλύτερη δυνατή -για τις αντοχές του δικτύου- ποσότητα νερού που παράγουν οι γεωτρήσεις στο Μιστρέτσι και στο Μπέλεσι (μέρος της οποίας προηγουμένως μεταφερόταν στον Πόρο), προκειμένου να αυξήσουμε την υδροδοτική δυνατότητα του τοπικού δικτύου και κάναμε σημαντικές παρεμβάσεις στο εν λόγω δίκτυο προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι χρόνιες δυσλειτουργίες του στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

Υποβάλαμε στο Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης» πρόταση χρηματοδότησης του έργου δημιουργίας δικτύου ύδρευσης στο Καραπολίτι προϋπολογισμού 931.568€ σε εφαρμογή της μελέτης που εξασφαλίσαμε το 2018.

Προβήκαμε σε επί μέρους σημαντικές εργασίες αναβάθμισης του δικτύου στο νησί του Πόρου και την Πελοπόννησο και αναθέσαμε επαναλαμβανόμενες ετήσιες εργολαβίες αποκατάστασης βλαβών ύδρευσης και συντήρησης - λειτουργίας του απονιτροποιητή. Μεταξύ άλλων, ολοκληρώσαμε επίσης σημαντικές τεχνικές παρεμβάσεις στην Μεγάλη Σκάλα του Γαλατά, στην πλατεία Κορυζή (εφαρμόζοντας σταμπωτό μπετόν κατά την αποκατάσταση), στην Πούντα, στο Μπέλεσι, στο Ασκέλι, στον Αγ. Στέφανο, στον Συνοικισμό και αλλού.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα επιδιώξουμε την υλοποίηση των σχεδιασμένων έργων αντικατάστασης δικτύων για τα οποία περιμένουμε έγκριση χρηματοδότησης (Λεμονοδάσος, Καραπολίτι, Οικισμός Πόρου) και θα συντάξουμε νέες μελέτες αντικατάστασης δικτύων για τις περιοχές της Σφαιρίας ώστε να πάρουν αντίστοιχη σειρά.

Θα εδραιώσουμε και θα επεκτείνουμε την λειτουργία της αφαλάτωσης με στόχο την όλο και μεγαλύτερη απεξάρτηση από τους υδάτινους πόρους του κάμπου της Τροιζηνίας.