Καθαρή Πορεία | Γιάννης Δημητριάδης

Πρόγραμμα

Αναλυτικά:

Για την υγεία και την κοινωνική πρόνοια

Τι παραλάβαμε το 2014:

Στον τομέα της Υγείας ο Δήμος Πόρου ήταν παντελώς αδρανής και δεν ασκούσε καμία πίεση στην Πολιτεία για την βελτίωση των απαράδεκτων τοπικών υποδομών και υπηρεσιών. Αντίθετα, αποδεχόταν αδιαμαρτύρητα την υπολειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου και την στέγασή του στον απαράδεκτο ισόγειο χώρο του κτηρίου του πρώην ΠΙΚΠΑ και, επιπλέον, δεν αναλάμβανε καμία πρωτοβουλία για να την υποστηρίξει υλικοτεχνικά. Επίσης, ο Δήμος δεν αναλάμβανε καμία πρωτοβουλία για να καλύψει ελλείψεις στην διαδικασία άμεσης επέμβασης και διακομιδής, οι οποίες και αποτελούν τις πλέον κρίσιμες ελλείψεις του τομέα υγείας στο νησί μας.

Στον τομέα της Κοινωνικής Πρόνοιας, οι δημοτικές δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικός Σταθμός είχαν σημαντικά κτηριακά και διοικητικά προβλήματα, ενώ η λειτουργία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ως ξεχωριστού Νομικού Προσώπου, απαιτούσε διπλές διαδικασίες λήψης Αποφάσεων και οικονομικής διαχείρισης.

Τι κάναμε την περίοδο 2014-2019:

Μεταστεγάσαμε το Περιφερειακό Ιατρείο (και το δημοτικό φυσιοθεραπευτήριο) από το κτήριο του πρ. ΠΙΚΠΑ, στο σύγχρονο κτήριο του «Γηροκομείου» και υποβάλαμε αίτημα στο Υπουργείο Υγείας για αναβάθμισή του σε Πολυδύναμο Ιατρείο, ώστε να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις του. Το αίτημα εγκρίθηκε το 2017 με Κοινή Υπουργική Απόφαση και έτσι το Περιφερειακό Ιατρείο αναβαθμίστηκε σε Πολυδύναμο, αποκτώντας 5 νέες οργανικές θέσεις.

Με χορηγία του Γιάννη Δημητριάδη, αγοράστηκε σύγχρονο ασθενοφόρο, ενώ το παλιό μικρό ασθενοφόρο του Δήμου συντηρήθηκε και αναβαθμίστηκε. Από το Νοέμβριο του 2016 που τηρούνται σχετικά στοιχεία, έως τον Δεκέμβριο του 2019 διενεργήθηκαν 195 διακομιδές ασθενών με τα ασθενοφόρα του Δήμου, εκ των οποίων οι 143 με το μεγάλο ασθενοφόρο κατά κανόνα εκτός της επικράτειας του Δήμου και οι 52 με το μικρό ασθενοφόρο έως το Κ.Υ. Γαλατά.

Διενεργήσαμε τακτικές δράσεις αιμοδοσίας κάθε χρόνο επαναλειτουργώντας την τράπεζα αίματος του Δήμου, τοποθετήσαμε απινιδωτές σε όλες τις περιοχές του νησιού (τους οποίους συντηρούμε και φροντίζουμε να είναι λειτουργικοί) και εκπαιδεύσαμε πάνω από 100 εθελοντές για την χρήση τους.

Στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, η θεμελιώδης διοικητική μεταρρύθμιση ήταν η συγχώνευση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.Κ.ΕΠ. με τον Δήμο. Επίσης, ιδρύσαμε με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και υποβάλαμε αίτημα χρηματοδότησης για δημιουργία «Κοινωνικού Φαρμακείου», ενώ υιοθετήσαμε κοινωνική πολιτική, θεσπίζοντας μειωμένα δημοτικά τέλη και παρέχοντας βοηθήματα στις ευπαθείς ομάδες.

Εξασφαλίσαμε χρηματοδότηση 110.000€ μέσω ΕΣΠΑ για την προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα, και υποβάλαμε χρηματοδοτική πρόταση ύψους 60.000€ για την αναβάθμιση των κτηρίων των κοινωνικών δομών.

Υποβάλλαμε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στον αρμόδιο Εισαγγελέα για την διακινδύνευση ανθρωπίνων ζωών στο νησί μας λόγω της ανεπαρκούς κάλυψής του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Τι είχαμε υποσχεθεί για την περίοδο 2019 - 2023 και τι κάναμε:

Είχαμε υποσχεθεί ότι «η σωστή υλοποίηση των χρηματοδοτικών προτάσεων του Δήμου για την αναβάθμιση των κτηρίων των κοινωνικών δομών και η επιτυχία του Κοινωνικού Φαρμακείου και του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελούν τους βασικούς μας στόχους μας» και τους πετύχαμε, με τους εξής τρόπους:

- Ιδρύοντας Κοινωνικό Φαρμακείο.
- Ανανεώνοντας την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
- Τοποθετώντας νέους σύγχρονους εξοπλισμούς στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, στο δημοτικό φυσιοθεραπευτήριο, στον Παιδικό Σταθμό και στο Κ.Δ.ΑΠ., με χρηματοδότηση ύψους 56.880€ που εξασφαλίστηκε μέσω του ΕΣΠΑ.

Είχαμε υποσχεθεί ότι «θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε ως τομείς προτεραιότητας τους τομείς Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» και το κάναμε!

Είχαμε δηλώσει ότι «η πλήρης στελέχωση του Πολυδύναμου Ιατρείου Πόρου από το Υπουργείο Υγείας αποτελεί τον βασικό στόχο στον τομέα Υγείας» και τον επιδιώξαμε με κάθε τρόπο. Μόνο την περίοδο 2019-2023 ο Γιάννης Δημητριάδης απηύθυνε 16 έγγραφα προς τους εκάστοτε Υπουργούς Υγείας με τα οποία ζήτησε την στελέχωση του Ιατρείου και την λειτουργία επέμβασης σε επείγοντα περιστατικά, ενώ έθεσε το θέμα και σε συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της χώρας καθώς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς όπου εμφανίστηκε. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ανοικτές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο για το συγκεκριμένο θέμα και εκδόθηκε Ψήφισμα διαμαρτυρίας που στάλθηκε στο Υπουργείο Υγείας, στο Γραφείο Πρωθυπουργού, σε όλους τους τοπικούς βουλευτές και σε όλα τα κόμματα.

Αναλάβαμε 266 διακομιδές ασθενών με τα ασθενοφόρα του Δήμου, εκ των οποίων οι 165 με το μεγάλο ασθενοφόρο και οι 101 με το μικρό. Μάλιστα, καθώς η παρεχόμενη αυτή υπηρεσία του Δήμου μας αποτελεί «θεσμική πατέντα» που εκφεύγει των αρμοδιοτήτων των Δήμων, εγκρίναμε με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κανονισμό για την λειτουργία των ασθενοφόρων, ώστε οι διακομιδές να γίνονται με ευθύνη του Δ.Σ. που έχει εγκρίνει τη διαδικασία και του Δημάρχου ο οποίος δίνει τις εντολές διακομιδής. Σύμφωνα με τον κανονισμό: α) τα ασθενοφόρα εξυπηρετούν επείγοντα περιστατικά εντός της επικράτειας του Δήμου και προγραμματισμένες μεταφορές ασθενών εκτός της επικράτειάς του, β) κάθε μετακίνηση επιτρέπεται μόνο με εντολή Δημάρχου, γ) τα ασθενοφόρα βρίσκονται στη διάθεση του Π. Π. Ιατρείου και του Κ. Υ. Γαλατά, δ) στις επείγουσες διακομιδές είναι υποχρεωτική η συνοδεία ιατρού και στις προγραμματισμένες η συνοδεία συγγενούς, ε) σε περιπτώσεις «μοναχικών ατόμων», την ευθύνη διακομιδής αναλαμβάνει ο Δήμαρχος και τη συνοδεία στέλεχος του Δήμου, στ) όλες οι διακομιδές διενεργούνται δωρεάν, ζ) για επείγοντα περιστατικά ο Δήμος ειδοποιείται μέσω του αριθμού 15303 ή μέσω των λοιπών τοπικών αρχών, ενώ για προγραμματισμένη μεταφορά υποβάλλεται έγκαιρα σχετική αίτηση.

Εγκαταστήσαμε δύο πλήρεις υποδομές πρόσβασης ΑμεΑ στη θάλασσα στον Αγ. Στέφανο και τον Ρώσικο Ναύσταθμο. Οι υποδομές περιλαμβάνουν διάταξη SEATRAC για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα, διάδρομο παραλίας, αποδυτήρια, ντουζ, τουαλέτα και σήμανση με κόστος 111.662€, το οποίο καλύφθηκε από το ΕΣΠΑ.

Εγκρίναμε το αίτημα του Συλλόγου Συγγενών και Φίλων ΑμεΑ για παραχώρηση του ισογείου του κτηρίου πρ. ΠΙΚΠΑ και ξεκινήσαμε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την μελέτη και χρηματοδότηση δημιουργίας δομής φιλοξενίας ΑμεΑ στον χώρο (αναλυτικά βλ. στο κεφάλαιο «Για τον Δήμο – Δημοτική Περιουσία»).

Συνεχίσαμε να διενεργούμε δύο δράσεις αιμοδοσίας τον χρόνο εξασφαλίζοντας σταθερή επάρκεια στην τράπεζα αίματος του Δήμου και διενεργήσαμε σε συνεργασία με Συλλόγους ιατρών και Μ.Κ.Ο. πλήθος ιατρικών παρουσιάσεων και δωρεάν εξετάσεων.

Ανακοινώσαμε την επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και στο ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου.

Αναλάβαμε κεντρικό ρόλο στην υγειονομική διαχείριση της πανδημίας, καλύπτοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό σημαντικά κενά για τα οποία δεν υπήρχε πρόνοια από το Κεντρικό Κράτος. Σημειώνεται ότι ειδικά για τα μικρά νησιά, δεν υπήρχε κανένας κεντρικός σχεδιασμός, καμία αξιολόγηση της κατάστασης και καμία συνεργασία των κεντρικών Υπηρεσιών με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Έτσι, ο Δήμος μας ανέλαβε κεντρικό ρόλο στο πλαίσιο του οποίου υπέβαλλε συστηματικά στην Κυβέρνηση προτάσεις για αναγκαία μέτρα (πολλές εκ των οποίων δυστυχώς δεν εισακούστηκαν) και ανέλαβε με επιτυχία τον άμεσο και κατά προτεραιότητα εμβολιασμό όλων των μόνιμων κατοίκων. Ειδικότερα,ο Δήμος μας ανέλαβε τη συγκέντρωση αιτημάτων εμβολιασμού, τον προγραμματισμό ραντεβού, την τηλεφωνική ειδοποίηση των πολιτών εντός ελάχιστων χρονικών περιθωρίων σε συνάρτηση με την εξασφάλιση της επάρκειας των δόσεων και τον έλεγχο των σχετικών αποθεμάτων, τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών και ηλεκτρονικής πλατφόρμας αιτήσεων, τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη, την παραγγελία και διάθεση των εμβολίων, την ανεύρεση εθελοντών υγειονομικών και τον προγραμματισμό των βαρδιών τους, την υποδοχή των πολιτών, την ανεύρεση χορηγών διαμονής και εστίασης, την επικοινωνία της δράσης (καμπάνια ενημέρωσης, ανακοινώσεις), τους εμβολιασμούς κατ’ οίκον, τον χειρισμό όλων των ειδικών θεμάτων που αφορούσαν τους αλλοδαπούς κατοίκους και όσους δεν διέθεταν ΑΜΚΑ κ.ά. Γενικώς ο Δήμος ανέλαβε με απόλυτη επιτυχία κάθε πτυχή που στην υπόλοιπη χώρα ανέλαβε η Γεν. Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Υπ. Υγείας, κάτι που δεν κλήθηκε να διεκπεραιώσει σε τέτοια κλίμακα κανένας άλλος Δήμος, αφού σε άλλα νησιά παρόμοιου πληθυσμιακού μεγέθους οι εμβολιασμοί διενεργήθηκαν από το Υπουργείο Υγείας μέσω των τοπικών Κέντρων Υγείας ή Νοσοκομείων.

Τι θα κάνουμε την περίοδο 2024-2028:

Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε με την ίδια ακριβώς συνέπεια και μαχητικότητα την ιατρική κάλυψη που δικαιούται το νησί μας, χωρίς να λογαριάζουμε το προσωπικό πολιτικό κόστος που προκαλείται από το γεγονός ότι βγάζουμε στην επιφάνεια τα ζητήματα αυτά και αποκαλύπτουμε τους υπαιτίους τους.

Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πρωτοπόρες δράσεις για να υποκαθιστούμε -στον βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο- τις υποχρεώσεις στις οποίες δεν ανταποκρίνεται η Πολιτεία.